Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 171


 

Viestintä- ja tapahtumapäällikön toimen täyttölupa

224/01.01.01.01/2022

 

Khall 03.10.2022 § 171   

  

 

Selostus Kaupungin viestinnästä sekä kaupungin ja tytäryhteisöjen markkinoinnista vastannut kehitysjohtaja on irtisanoutunut virastaan 1.9.2022 lukien.

 

 Kaupunginvaltuuston 31.1.2022 § 5 hyväksymän konsernistrategian 2022-2025 mukaan yksi teemaydin on, että Outokummun kaupungilla on myönteinen ja houkutteleva imago; kutsumme ja kiinnostamme ihmisiä. Mainitun teemaytimen strategisena tavoitteena on mm. 1) vahva sitoutuminen myönteiseen viestintään ja imagomarkkinointiin, 2) Outokumpu tunnetaan ja tiedetään meillä ja maailmalla. Toimenpiteinä tavoitteiden toteumiselle on mm. että viestimme myönteisiä asioita, kehitämme viestinnän ja markkinoinnin osaamista, teemme kaupungin verkkosivuista helpot, selkeät ja toimivat.

 

 Lisäksi monen muun strategisen tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on viestintään ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä.

 

 Kaupungin viestinnän sekä kaupungin ja tytäryhteisöjen markkinoinnin toteuttaminen edellä kuvatussa laajuudessa edellyttää päätoimista viestinnän ja markkinoinnin vastuuhenkilöä.

 

 Viestinnän vastuuhenkilön toimenkuvaan on kaavailtu mm. seuraavia tehtäviä:

 

 Kaupungin viestintä

-          viestinnän toteuttaminen

-          viestinnän strateginen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen

-          kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstön kouluttaminen ja neuvonta viestinnällisissä asioissa.

 

 Kaupunkikonsernin viestinnän koordinointi, kehittäminen ja suunnittelu

 

Konsernimarkkinointi

 

 Kaupungin verkkosivuston ja some-kanavien ylläpito ja "päätoimittajuus"

 

 Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan sihteeri

    

 Tapahtumatyöryhmän puheenjohtaja (tapahtumien suunnittelu ja mahdollistaminen)

 

 Järjestöyhteyshenkilö (kaupunkiorganisaation ja järjestöjen välisen yhteystyön kehittäminen)

 

 Konsernistrategian valmisteluun liittyviä tehtäviä.

 

 

 Organisaatiossa viestinnän vastuuhenkilö sijoittuisi suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen, olisi johtoryhmän jäsen ja toimisi johtoryhmän sihteerinä.

 

 Edellytämme soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa. Lisäksi edellytämme kokemusta vastaavista tehtävistä ja näyttöä tuloksellisesta viestinnän kehittämisestä.

 

 

Vaikutusarviointi Viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen Outokummun kaupunkikonsernissa.

 

Valmistelijat Kaupunkikonsernin ja kaupungin johtoryhmä

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää myöntää viestintä- ja tapahtumapäällikön toimen täyttöluvan 1.12.2022 lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________