Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 75


5 Investoinnit 2023-2025
6 Käyttötalous 2023-2025

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

193/02.02.00/2022

 

Hyvltk 13.09.2022 § 75   

  

 

Selostus Kaupunginhallitus antoi 22.8.2022 §156 hyvinvointipalveluille ulkoisen nettoraamin 9 149 t€. Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon ulkoisesta raamista on poistetttu

 - perus- ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuolto, joka siirtyy hyvinvointialueelle

- Outo Meininki -hankkeen omarahoitusosuus

- perhetyöntekijän hankerahoituksen omarahoitusosuus

- Meitan ICT-kustannukset, jotka siirtyvät hallintopalveluihin ja sisäisesti laskutettaviksi

eli yhteensä -556 t€. Toisaalta raamiin on lisätty 4% korotus palkkojen ja muiden kustannusten noususta.

 

Hyvinvointipalveluissa annettu raami mahdollistaa nykyisten toimintojen säilyttämisen ja kehittämisen kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti eli esitys on kaupunginhallituksen antamassa raamissa. Hankerahoituksia haetaan edelleen aktiivisesti toimintojen kehittämispanosten lisäämiseksi.

 

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä laskee talosarvio ja
-suunnitteluvuosina verrattuna kuluvaan vuoteen - jollei muuttovoitto lisää ennakoitua enemmän myös lapsimäärää. Toisaalta kolmitasoisen tuen tuonti 1.8.2022 alkaen lisää vaateita lapsille annettavalle tuelle. Hankerahoituksella pystytään jatkamaan lasten tuen lisähenkilöstön työsuhteita. Varhaiskasvatusmaksujen valtakunnallinen alentaminen on yhdessä lapsimäärän vähenemisen kanssa vähentänyt muutamassa vuodessa asiakasmaksutuloja noin 300 t€:sta ensi vuoden arvioituun 100 t€:oon. Todennäköistä on kokonaan maksuton varhaiskasvatus valtakunnasssa jollain aikataululla. Lasten määrän vähennyttyä kaupungilla on jäljellä enää kaksi perhepäivähoitajaa ja sama varaus on tehty vuoden 2023 talousarvioon. On myös linjattava se, halutaanko perhepäivähoidon tarjoamista jatkaa Outokummussa.

 

Esi- ja perusopetuksen lapsimäärien väheneminen lähivuosina vaikuttaa etenkin suunnitteluvuosina tarvittaviin resursseihin ja tiloihin. Hankerahoituksella pystytään jatkamaan lasten tuen lisähenkilöstön työsuhteita.

 

Lukiokoulutuksessa ylitettiin syksyllä 100 opiskelijan raja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Tämä ei merkittävästi vaikuta tarvittaviin resursseihin, koska kurssitarjotinta ei tarvitse laajentaa. Oppivelvollisuuden laajennus edellytti maksuttomat oppimateriaalit eli kirjat ja kannettavat tietokoneet, joihin on varauduttu kuluvan vuoden tapaan ensi vuoden talousarviossa.

 

Vapaa-aikapalvelut jatkavat pääosin entisillä toiminnoilla. Liikuntatoimeen esitetään talousarvion investointiosaan monitoimireittien rakentamista nykyisten patikointi- ja latureittien yhteyteen. Kulttuuritoimeen on kulttuuriohjaajan työaikaan lisätty 0,25 htv ja tehty vuosittaiseksi tarkoitettu varaus Kaivosfestivaalien osarahoitukseksi. Hyvinvointipalveluiden avustuksiin on tehty "indeksitarkistus". Toimijoiden määrä Outokummussa ei ole lisääntynyt, mutta avustusten reaalinen arvo on laskenut merkittävästi 15 vuoden aikana, jonka avustukset ovat säilyneet ennallaan. Vuoden 2023  alusta käyttöön otettava hyvinvointilautakunnan päivitetty avustuskäytäntö synkronoidaan hyvinvointialueiden rooliin sote-palveluiden avustusten jakajana.

 

Ostopalvelut eli kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto jatkavat ennallaan. Kansalaisopiston mahdollisesti toteutumatta jäävien kurssien resursseja voidaan siirtää musiikkiopiston käyttöön.

 

Talousarvion investointiosaan kaupunkirakennepalvelut on valmistellut yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa

-          Pohjoisahon päiväkodin piha-alueiden muutokset TA23

-          Kummun koulun ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen TA23 (2. vaihe)

 

Hyvinvointipalvelut esittää investointiosaan liitteen mukaisesti

-          Jäänhoitokoneen uusiminen TA23

-          Kiisuhallin monikäyttöisyyden parantaminen TA23, keinonurmen tai skeittiramppien rakentaminen halliin, jos hallin rakenteiden todetaan mahdollistavan sen käytön pitkälle eteenpäin eikä esim. keinonurmi huononna merkittävästi tilan akustiikka

-          Monikäyttöreittien rakentaminen nykyisille patikointi- ja latupohjille TA23

-          Matovaaran pururadan valaistuksen uusinta SV24

-          Matovaaran yleisurheilukentän pinnoitteen uuusinta SV25

 

 

Vaikutusarviointi Ei tarvetta

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, liikuntasihteeri

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
-valtuustolle liitteiden mukaiset osiot kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-25 käyttötalous- ja investointiosiin. Käyttötalousosion eurotaulukot ja euromääräiset tunnusluvut toimitetaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat).

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________