Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 62


 

Varavaltuutettu Rakib Aslanin eronpyyntö ja varavaltuutettujen määrän täydentäminen / Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

269/00.00.01.01/2022

 

Keskvltk 10.11.2022 § 24  

 

 

Selostus Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) Outokummun valtuustoryhmän viides varavaltuutettu Rakib Aslan on 2.11.2022 pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä sekä kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston varajäsenyydestä, koska hänen aikansa ei työtehtävien vuoksi riitä luottamustoimen hoitamiseen.

 

 Tämän johdosta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Huttunen on pyytänyt vaalilain (714/1998) 93.2 §:n nojalla keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja kuntalain (410/2015) 17 §:n mukaisesti.

 

 Kuntalain 17 §:ssä säädetään varavaltuutetuista seuraavasti:

 

 "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua."

 

 "Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun."

 

 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 (§ 74) vahvistanut 13.6.2021 järjestettyjen kuntavaalien tuloksen SDP:n varavaltuutettujen osalta seuraavasti:

 

Nimi

Äänimäärä

Vertausluku

1. Kolehmainen, Sirkka-Liisa

35

79,000

2. Vartiainen, Marja-Terttu

33

69,125

3. Rissanen, Toivo

23

61,444

4. Jaskari, Mirva

15

55,300

5. Aslan, Rakib

14

50,273

6. Koponen, Tanja

14

46,083

 

 Seuraavaksi eniten ääniä SDP:n ehdokkaista sai  

 

Nimi

Äänimäärä

Vertausluku

Hyytiäinen Jani

11

42,538

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija toimistosihteeri-arkistonhoitaja

 

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324, pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta:

 

 1) päättää, että Jani Hyytiäinen nousee SDP:n uudeksi varavaltuutetuksi,

 

 2) toteaa, että SDP:n varavaltuutettujen luettelo kutsumisjärjestyksessä on täydennyksen jälkeen seuraava:

 

Nimi

Äänimäärä

Vertausluku

1. Kolehmainen, Sirkka-Liisa

35

79,000

2. Vartiainen, Marja-Terttu

33

69,125

3. Rissanen, Toivo

23

61,444

4. Jaskari, Mirva

15

55,300

5. Koponen, Tanja

14

46,083

6. Hyytiäinen, Jani

11

42, 538

  

3) toteaa, että varavaltuutettu Jani Hyytiäisen valtuustokausi alkaa sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron varavaltuutettu Rakib Aslanille, ja

 

4) saattaa päätöksen varavaltuutettujen määrän täydentämisestä tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 ______________________

 

 

Khall 21.11.2022 § 200  

 

 Varavaltuutettu Rakib Aslan (SDP) on pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä. Eronpyyntöään hän perustelee ajan puutteella luottamustoimen hoitamiseen työkiireiden vuoksi.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan "luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä". Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka.

 

 Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 70 §:n mukaan valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Valmistelija Toimistosihteeri

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Rakib Aslanille eron varavaltuutetun tehtävästä ja toteaa hänen luottamustoimensa päättyneeksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää merkitä keskusvaalilautakunnan päätöksen varavaltuutettujen määrän täydentämisestä tiedoksi ja esittää asian edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 28.11.2022 § 62   

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Rakib Aslanille eron varavaltuutetun tehtävästä ja toteaa hänen luottamustoimensa päättyneeksi.

Kaupunginhallitus esittää keskusvaalilautakunnan päätöksen varavaltuutettujen määrän täydentämisestä tiedoksi kaupunginvaltuustolle

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.