Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 81 

Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmän uudistaminen

333/02.05.01.02/2021

 

Hyvltk 11.01.2022 § 7  

 

 

Selostus Kaupungin tehtävä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yksi elementti kunnan ja toimijoiden välisissä suhteissa on kumppanuudet ja avustukset, jotka perustuvat ainakin Kuntalain (410/2015), Lain kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), Liikuntalain (390/2015) ja Nuorisolain (1285/2016) linjauksiin ja pykäliin. Nykyiset linjaukset kumppanuuksista, avustuksista ja palkinnoista ovat muotoutuneet vuosikymmenten aikana. Pääosa avustustoiminnasta kanavoituu hyvinvointilautakunnan kautta, mutta myös kaupunkirakennepalvelut ja kaupunginhallitus avustavat toimijoita.

 

 Nykyistä järjestelmää voidaan arvioida ainakin seuraavista näkökulmista:

-          Avoimuus, selkeys, yksinkertaisuus ja tasapuolisuus kaikille toimijoille

-          Tarjoaako järjestelmä jonkin elementin kaikille kaupunkilaisten hyvinvointia lisääville toiminnoille ja toimijoille

-          Panos-tuotos -suhde eli tuottaako samankokoiset panostukset kokonaisuutena yhtä paljon hyvinvointia kaikissa avustetuissa kohteissa

 

Nykyinen järjestelmä tuottaa erilaisia raha- sekä työpanosvirtoja sekä muuta yhteistyötä toimijoiden ja kaupungin välille. Näiden kartoitus ja avaaminen on tarpeen kokonaisuuden jäsentämiseksi. Samoin toimijoiden kanssa on tarpeen käydä perusteellinen keskustelu nykyisen järjestelmän hyvistä sekä kehittämistä vaativista ominaisuuksista.

 

 

Vaikutusarviointi Liitteenä

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää aloittaa selvityksen hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmän uudistamisesta.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Hyvltk 14.06.2022 § 55  

 

 

Selostus 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden tehtäviin kuuluu toimialallaan toimivien järjestöjen avustaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti 31.5.2022 yleisistä periaatteista Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen jakamista järjestöavustuksista: http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022100048-7 Nämä syksyn 20022 aikana tarkentuvat kriteerit toimivat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustusten jakoperusteena. Rajanvetoa ja tulkintaa siitä, kuuluuko avustutettava kohde hyvinvointialueelle vai kunnille, joudutaan hyvinvointialueiden alkutaipaleella todennäköisesti käymään.

 

Kaupungin sisällä kaupunginhallituksen jakamien harkinnavaraisten ja satunnaisten avustusten jakoperusteiden, tilavuokrien yms. linjaaminen osana kaupungin avustustoiminnan kokonaisuutta olisi perusteltua.

 

Kaupunkirakennepalveluiden yksityistieavustukset ja vesiosuuskuntien avustukset taas ovat oma selkeä kokonaisuutensa, johon ei ole tarve tässä valmistelussa tehdä muutoksia.

 

Osana valmistelua Outokummussa toimivilta järjestöiltä ja muilta toimijoita pyydetään mielipiteitä 31.8.2022 mennessä nykyisestä avustusjärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista https://link.webropolsurveys.com/S/39A6633E9FB3D544

 

Hyvinvointipalvelut avustaa järjestöjä

-          rahallisesti nykyisen avustuspaletin mukaisilla avustuksilla http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/kokous/2022144-7-908.PDF joihin käytetään euroja http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/kokous/2022144-7-909.PDF

-          lyhytaikaisia tilavuokria subventoimalla. Toimijoilta on kuitenkin kerätty yhteiskäytössä olevien tilojen tilavuokria vuonna 2019 (viimeisin ei-koronavuosi)  vajaa 60 t€ jakautuen

  • kulttuuritoimen tiloista (Marita) 2 641 € (ei sisällä elokuvateatteriyrittäjän maksamia vuokria)
  • perusopetuksen tiloista (Kummun koulu) 4 569 €
  • nuorisotoimen tiloista (Kirvo ja Syrjäkadun "bänditilat") 4 713 €
  • liikuntatoimessa 44 055 € (urheilutalo-uimahalli, jäähalli, Matovaaran kenttä jne., ei sisällä urheilutalo-uimahallin kahvioyrittäjän maksamia vuokria)
  • harrastetiloista (Servo) 2 680 €.

Pitempiaikaiset vuokrasopimukset ovat subventoituja avustuspaletissa kerrotuin tavoin ja lisäksi vuokria on poistettu kokonaan kumppanuussopimuksilla

-          neuvomalla, ohjaamalla yms.,  jonka työmäärää ja euromääräistä arvoa kokonaisuutena on vaikeaa  tarkasti arvioida.

 

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee valmistelun tilanteen tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä syksyllä.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Santeri Pekkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:31.

 ______________________

 

 

Hyvltk 11.10.2022 § 81   

  

 

Selostus Kahdeksan yhdistystä vastasi kyselyyn nykyisen avustusjärjestelmän muutostarpeista. Pääosa vastaajista oli liikuntajärjestöjä ja ne olivat muuten tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään, mutta avustusmuotojen suuri määrä oli haastavaa etenkin uusille toimijoille. Lisäksi hyvinvointilautakunnalla oli tarkastelussa muutaman muun kunnan avustuskäytännöt sekä hyvinvointialueen tuleva avustusjärjestelmä. Hyvinvointilautakunta muotoili iltakoulussaan seuraavia muutoksia nykyisiin avustuskäytäntöihin:

-          kumppanuussopimukset sidotaan vahvemmin kaupungin strategiaan ja luovutaan vuoden 2023 aikana joissakin kumppanuussopimuksissa olevasta 100% vuokrakompensaatiosta eli toimijoille täysin ilmaisista tiloista

-          toiminta-avustukset laajennetaan nykyisestä liikuntatoimesta myös
kulttuuri-, nuoriso- ja kylätoimintaan

-          kohdeavustukset sidotaan vahvemmin kaupungin strategiaan. Liikunnan kohdeavustukset sisällytetään toiminta-avustukseen

-          koulutusavustus laajennetaan myös kulttuuri- ja nuorisotoimintaan

-          liikuntapaikka-avustukset sisällytetään toiminta-avustukseen

Hyvinvointialueen kanssa päällekkäisiä avustuksia ei myönnetä eli jos toimija saa avustusta hyvinvointialueelta, ei toimija pääsääntöisesti voi saada avustusta hyvinvointilautakunnalta. Tarkoitus on myös se, että kaupunginhallituksen satunnaiset avustukset toimijoille kanavoituvat jatkossa hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmän kautta.

 

Vaikutusarviointi Liittenä

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmään 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________