Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 65


 

Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan

216/02.02.00/2021

 

Kauprltk 07.12.2022 § 65   

 

  

 

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

 Valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

 

 Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

 

 KÄYTTÖTALOUS

  Kaupunkirakennepalvelut

 Kaupunkirakennepalvelut on ilmoittanut talousarvion ylittymisestä.

 Alkutalven runsaat talvihoitokustannukset ja loppuvuodesta kasvaneet energiakustannukset ovat lisänneet omalta osaltaan kustannuksia. Käytännössä talvihoitokustannukset on jo hieman ylitetty ja lopullinen toteuma riippuu loppuvuoden säätilanteesta. Energiakustannukset sähkö ja lämpö ovat nousseet n. 30%. Näiden syiden vuoksi arvio on että käyttötaloudessa olevasta toimintakatetavoitteesta jäädään 200 000 euroa. 

1?000 €?? 

TA 2022?? 

Muutos?? 

Muutettu TA-2022?? 

Toimintatuotot?? 

9 028?? 

0

  9 028? 

Toimintakulut?? 

- 8 784?? 

-200? 

-8 984? 

Toimintakate?? 

244?? 

 -200? 

      44    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTOINNIT

 Investoinnit eivät toteudu suunnitellusti. Investointiosan on tarpeen tehdä seuraavat muutokset:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusarviointi Ei

 

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

 

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________