Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.11.2022/Pykälä 92 

Anna Partasen ym. valtuustoaloite ilmaisen liikuntapassin myöntämisestä vammaisille

32/00.01.06/2022

 

Kvalt 31.01.2022 § 6  

 

 

Selostus Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Anna Partanen ym. jättivät kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

 ______________________

 

 

Hyvltk 12.04.2022 § 33  

 

 

Selostus Aloitteessa esitetään vammaisille outokumpulaisille "ilmaista liikuntapassia". Aloitteessa ei kerrota, mitä tämä "ilmaisuus" tarkoittaisi eli tavoitellaanko kaupungin liikuntapalveluiden vai laajemmin kaikkien kaupungissa liikuntapalveluita tuottavien tahojen palveluiden maksuttomuutta vammaisille henkilöille. Kaupungin taksoissa www.outokummunkaupunki.fi/taksat on tällä hetkellä alennettuja hintoja eri ryhmille. Hyvinvointipalveluiden tilavuokrissa alle 18-vuotiaat ja veteraanijärjestöt ovat nollamaksuluokassa, muut toimijat ovat porrastettuna kolmeen maksuluokkaan. Uimahallissa lapsille, opiskelijoille, eläkeläisille, invalideille, varusmiehille ja työttömille on edullisemmat taksat. Kaikkien alennusryhmiin kuuluvien henkilöiden taloudelliset tilanteet ovat luonnollisesti erilaisia. Esim. eläkeläisissä voi olla erittäin hyvin toimeentulevia henkilöitä. Toisin kuin muut em. ryhmiin kuuluvat, vammainen henkilö voi olla myös kokoaikaisessa työssä käyvä henkilö. Kattavaa selvitystä vammaisten henkilöiden tuloista Outokummussa ei ole käytössä. Sotkanetin tilaston mukaan Outokummussa oli 60 KELA:n maksaman vammaistuen saajaa vuonna 2021. Lisäksi osa em. alennusryhmistä menee osin päällekkäin eli esim. lapsi ja vammainen.

 

Vammaisneuvosto käsitteli asiaa 28.3.2022 §4. Vammaisneuvosto kannattaa aloitetta ja pitää perusteltuna käyttää EU:n vammaiskorttia vammaisuuden todistamiseen.

 

Invalidi on vanhentunut käsite, joka tässä yhteydessä tulee myös päivittää hinnastossa.

 

 

Vaikutusarviointi Liitteenä

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja, liikuntasihteeri

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:
1. että EU:n vammaiskortti toimii jatkossa vammaisuuden todisteena kaupungin liikuntapalveluissa.
2. muuttaa hyvinvointipalveluiden taksoissa termin invalidi tilalle termin vammainen.
3. antaa vammaiskorttia käyttävälle vammaiselle hinnaston mukaiset alennukset sekä ilmaisen sisäänpääsyn avustajalle.
4. antaa edellä kerrotun vastauksena aloitteeseen ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 19.04.2022 § 88 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja edellyttää, että hyvinvointilautakunta tarkastelee liikuntapalvelujen hinnaston tulevaan talousarvioon vuodelle 2023 kaikkien erityisryhmien osalta.

Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 25.04.2022 § 26 

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

Hyvltk 08.11.2022 § 92   

  

 

Selostus Pohjois-Karjalan kuntien liikuntapalveluissa on käytössä alennettuja taksoja käytännössä samoille ryhmille kuin Outokummussa: lapset, opiskelijat, varusmiespalvelustaan suorittavat, työttömät sekä eläkeläiset. Outokummussa alle 18-vuotiailla sekä sotiemme veteraaneilla on oikeus maksuttomiin tiloihin, muut ryhmät on porrastettu kolmeen hintaluokkaan. Outokummun uimahallissa ja kuntosalilla alennetut taksat ovat käytössä kaikilla edellä mainituilla ryhmillä sekä lisäksi vammaisilla. Osassa Pohjois-Karjalan kunnista vammaisille ei ole alennuksia, osassa on käytäntö sama kuin Outokummussa. Vain Liperissä on käytössä maksuttomuus vammaisille ja pitkäaikaissairaille omalla vammaisliikuntakortilla, joka käy Liperissä vain uimahalli Liprakkaan ja sen kuntosalille. Vammaisuuden kriteereiksi on määritelty tietyt haittaluokat.

 

Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään liikuntapalveluiden hinnaston tarkastelua kaikkien erityisryhmien osalta. Erityisryhmän määrittely riippuu viitekehyksestä. Liikunnan yhteydessä erityisryhmään kuulumisella tarkoitetaan yleensä henkilöä, jonka vamma, sairaus tai muu toimintakyvyn heikentyminen aiheuttaa vaikeuksia osallistua yleisiin liikuntaryhmiin. Liikunnan taksoissa alennus tai maksuttomuus taas perustuu pääsääntöisesti tietyn ryhmän (esim. työttömät) keskimääräiseen taloudelliseen asemaan tai ikään (lapset ja seniorit). Myös em. erityisryhmämäärittelyä käytetään maksujen alentamiseen tai poistamiseen. Suomen kunnista löytyy alennettuja liikuntapalveluiden taksoja myös ainakin kuntoutustukea saaville, kotihoidon tuella oleville vanhemmille, siviilipalvelusmiehille, turvapaikanhakijoille sekä terveydenhuollon ammattilaiselta osana liikuntaneuvonnan prosessia kirjallisen suosituksen saaneille. Eri ryhmillä on myös erityypisiä yhteiskunnan - muun kuin kunnan -

tukijärjestelmiä, jotka kattavat liikuntapalveluiden kustannuksia. Eräänlaisia toisen tahon myöntämiä alennuksia ovat esim. työnantajan ja yhdistyksen tai liiton myöntämä subventio henkilöstölleen tai jäsenilleen.

 

Alennettuja taksoja voi myös tarkastella alennukseen oikeuttavan tilanteen pysyvyyden näkökulmasta ihmisen elämänkaaressa. Lapsuus, opiskelu ja varusmiespalvelus ovat ohimeneviä. Muissa alennusryhmissä pysyvyyden osuus ja kesto suhteessa koko elämänkaareen vaihtelevat yksilökohtaisesti koko elämän kestävästä muutaman päivän tai viikon mittaiseen.

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää pitäytyä 12.4.2022 § 33:n mukaisessa päätöksessään sekä käsittelee joulukuun kokouksessa seniorikortin kaltaisen kortin myöntämistä myös vammaisille.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________