Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 6


 

Outokummun kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen luonnoksesta

234/10.02.00/2021

 

Kauprltk 25.01.2023 § 6   

  

 

Selostus Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen luonnoksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 31.1.2023 saakka. Maakuntaliitto pyytää Outokummun kaupungin lausuntoa maakuntakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta 31.1.2023 mennessä.

 

 Vaihemaakuntakaava laadintaan Heinäveden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden 2021 alussa. Tässä vaihekaavassa käsitellään Heinäveden maankäyttökysymyksiä omana vaihekaavanaan. Tavoitteena on yhteensovittaa Etelä-Savon maakuntakaava Heinäveden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaavamerkinnät sekä tarkastella kunnan maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040.

 

 Kaupunki pitää hyvänä asiana, että Heinäveden aluetta koskevat suunnitelmat ja kaavat integroidaan Pohjois-Karjalaa koskeviin suunnitelmiin.

 

 Hyvä asiana on pidettävä myös, että kaavatyön yhteydessä on tehty liikenneselvitys. Selvityksessä on merkittävänä osana tarkasteltu matkailuvirtaa välillä Olavinlinna-Kolovesi-Valamo-Vanha kaivos-Koli. Selvityksen tämä osa antaa tietopohjaa alueen matkailuliikenteestä. Tähän liittyen seututie 477 Heinäveden alueella on merkitty kehitettäväksi seututieksi, jonka suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida erityisesti matkailuliikenteen tarpeet. Tätä kaupunki pitää hyvänä ratkaisuna.

 

 Pohjois-Savon liitto antoi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausunnon. Siinä todettiin mm. että heidän maakuntakaavasuunnitelmassa VT 23:lle ja Pieksämäki-Varkaus-Joensuu -radalle ollaan osoittamassa kehityskäytävämerkintä.

 

 Em. kehityskäytävä Pohjois-Savon liitto näkee maakuntakeskusten Joensuun ja Jyväskylän välisenä ylimaakunnallisena kehittämisvyöhykkeenä, joka yhdistää kokonaisuuteen myös Varkauden ja Pieksämäen seutukaupungit. Lisäksi 23-kehityskäytävä on erittäin merkittävä mm. Heinäveden matkailuliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Liitto toivoo 23-kehittämiskäytävää huomioitavaksi myös Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2.vaiheessa. Kaupunki esittää myös saman toiveen koska valtatie 23 on tärkeä Outokummussa toimiville yrityksille.

 

 Outokummun keskusta Pitkälahden kautta kulkevalle moottorikelkkareitille ei ole jatkuvuutta Heinäveden puolella. Tämä tulisi huomioida jatkosuunnittelussa.

 

Vaikutusarviointi Ei

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Ropponen, 050 438 5680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta antaa yllä olevan lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle maakuntakaava 2040, 2. vaiheen luonnoksesta.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________