<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2022 / Kaupunkirakennepalvelujen määrärahaseuranta]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2022 / Sote- ja pelastusaseman suunnitelmien hyväksyminen ja hankintapäätöksien valtuutus]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Outokummun kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Outokummun kaupungin lausunto FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Toukokuun talousraportti]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Kaupunginvaltuuston 20.6.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Asettamisvaiheen kuuleminen koskien kiinteistöä 309-15-1508-1]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Maanrakennusliike Maaverkko Oy:n hakemus olemassa olevan maa-ainesluvan vähäisestä muuttamisesta, 309-406-16-37]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Okun Energia Oy:n sähköjohdon sijoittamislupahakemus tilalle 309-407-83-21]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Rakennuslupahakemus/Senaatti-kiinteistöt/GTK Mintecin lastaus- ja huoltopiha rakennuksineen, 309-406-125-1]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Rakennuslupahakemus/Senaatti-kiinteistöt/GTK Mintecin toimisto- ja laboratoriorakennus, 309-11-1112-9]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Rakennuslupahakemus/Outokummun kaupunki/Sote-ja pelastusasema, 309-406-42-9]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Poikkeamishakemus/Outokummun kaupunki/Poikkeaminen sitovasta tonttijaosta, 309-406-42-9]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 22.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021]]>