<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Kaupunginjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Toukokuun talousraportti]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Hallinto- ja talousjohtajan virka-asia]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Edustajan nimeäminen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen uraseurannan kehittämisen työryhmän työjaostoon]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Määräaikaisen työhönvalmentajan ja valmentajan virkojen perustaminen työllisyyspalveluihin]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Kaupunginvaltuuston 17.6.2024 kokouksen päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Rakennusjärjestyksen uusiminen, luonnosvaihe]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 19.06.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 19.06.2024 / Maa-aines ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maansiirto E. Huttunen Oy Vuonossora 309-406-20-34 ja Vuonostalkki 309-406-165-1]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 19.06.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 19.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristöjaosto 19.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.06.2024 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.06.2024 / Asiantuntijakuuleminen]]><![CDATA[Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 19.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Toiminnan kehittämisohjelman laatiminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Talousarviomuutos vuoden 2024 talousarvion investointiosaan]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Outokummun kaupungin tilinpäätös 2023]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Outokummun kaupungin Turulan (11) kaupunginosan korttelin 1112 sekä liikenne-, erityis- ja virkistysalueen asemakaavan muutos]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Ostotarjous määräalasta 309-406-131-0]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Outokummun kaupungin kotouttamisohjelman hyväksyminen vuosille 2024-2025]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Sosiaali- ja potilasasiavastaavan selvitys 2023]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Mikko Veijalaisen eronpyyntö kunnallisista luottamustehtävistä]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]>