Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 117 

Kulttuuriasiantuntijan osa-aikaisen toimen perustaminen ja rekrytointi / Aluekehitys-yksikkö

 

Maakuntahallitus 24.05.2021 § 100 

 

 

 

Maakuntaliiton hallintosäännön (§ 14) mukaisesti toistaiseksi voimassa olevan toimen perustaa maakuntahallitus.

 

 Kulttuuriasioista vastaavaa vakinaista toimenhaltijaa ei ole ollut 31.8.2019 jälkeen edellisen toimenhoitajan eläköidyttyä.

 

 Tehtävää on hoidettu ja hoidetaan määräaikaisesti ja osin hankerahoituksella yhdistettynä maakuntapäivän toteutuksiin liittyvänä tehtävänä 31.8.2021 saakka.

 

 Kulttuuritehtävät ovat olleet keskeisiä maakuntaliiton tehtäväkentässä aina maakuntaliittojen perustamisesta saakka.Kulttuuri on myös nykylainsäädännössä määritelty osaksi maakuntaliiton tehtävää. Eduskunnan käsittelyssä tällä hetkellä olevassa aluekehityksen lakikokonaisuudessa nk. toimeenpanolain 17§ 8 mom. mukaan maakuntaliiton tehtävänä on  edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä, saamelaisten kotiseutualueella heidän oikeuttaan omaan kieleensä ja kulttuuriinsa sekä maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen.

 

 On siis perusteltua järjestää kulttuuriasiain hoito pysyvällä tavalla.

 

 Asiantuntijan tehtäviin kuuluu Pohjois-Karjalan kulttuurin edistäminen ja siihen liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen.

 

 Keskeistä tehtäväkenttä on sidosryhmäyhteistyö, verkostojen koordinointi, edunvalvonta, alan kehityksen seuranta ja uusien aloitteiden tekeminen.

 

 Asiantuntija toimii maakuntaliiton rahoittamien kulttuurialan hankkeiden vastuuhenkilönä ja vastaa myös kotiseutu- ja kyläasioista.

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1 perustaa aluekehitysyksikköön sijoittuvan toistaiseksi voimassa olevan kulttuuriasiantuntijan osa-aikaisen (50%) toimen
2 julistaa kulttuuriasiantuntijan toimen haettavaksi
3 valita edustajat haastatteluryhmään
4 antaa maakuntajohtajalle valtuudet päättää hakuun liittyvistä yksityiskohdista

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 4 nimeten haastatteluryhmään Jouni Martiskinin (varalla Sanna Heinonen), Aulikki Sihvosen (varalla Heli Hjälm), maakuntajohtaja Markus Hirvosen, aluekehityspäällikkö Eira Variksen ja vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskasen.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh.050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 117  

205/01.01.01.01/2021  

 

 

Maakuntaliiton hallintosäännön (§ 12) ja henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisesti toistaiseksi voimassa olevan toimen haltijan valitsee maakuntahallitus.

 

Kulttuuriasiantuntijan toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen (50%) toimi oli julkisesti haettavana 9.6.2021 klo 14 asti. Tehtävä sijoittuu aluekehitysyksikköön.

 

Tehtävään saatiin määräajassa 21 hakemusta sekä yksi hakuajan jälkeen saapunut hakemus.  Haastatteluryhmä (aluekehityspäällikkö Eira Varis, vs.hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen, maakuntajohtaja Markus Hirvonen sekä maakuntahallituksen edustajat Jouni Martiskin ja Aulikki Sihvonen) kutsui haastatteluun Hannele Autin, Helena Karhun, Anna Logrénin, Auli Partion ja Merja Pennasen.

 

Haastattelut järjestettiin 11.6.2021.

 

Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että kulttuuriasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen (50%)  toimeen valitaan FM Hannele Autti  ja hänen kieltäytymisen varalle TeM Merja Pennanen.

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1  merkitä tiedoksi kulttuuriasiantuntijan toimen hakutilanteen  
2  valita kulttuuriasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen (50%) toimeen FM Hannele Autin hänen kieltäytymisensä varalle TeM Merja Pennasen.                            
3   valtuuttaa maakuntajohtajan sopimaan kulttuurisasiantuntijan työsuhteen ehdot

 

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 3.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli aluekehityspäällikkö Eira Varis.

Hannele Autti oli esteellisenä (toimen hakija) poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi