Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 156


# Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 luonnos

 

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman laatiminen vuosille 2021-2025

 

Maakuntahallitus 22.02.2021 § 36 

 

 

 

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025.  Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT2025:n toimenpideohjelma, jonka laatimisesta vastaa maakuntaliiton teemaryhmä Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Yhdistysohjelma laaditaan vuoden 2021 aikana. Edellinen Miun yhistys - Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma laadittiin vuosille 2015-2020. 

 

Järjestöillä on tärkeä rooli maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä. Järjestöjen tekemälle hyvinvointityölle on myös paljon toiveita ja odotuksia. Toimintaympäristön muutokset, rakenteelliset muutokset kunnissa sekä sote-uudistus, koronavirus Covid-19 ja sen vaikutukset edellyttävät myös järjestökentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä.

 

Lähtökohtana ohjelmatyölle on järjestölähtöisyys ja osallistava ja avoin alhaalta ylöspäin etenevä prosessi, jossa paikallisten toimijoiden ideat ja toiveet muuttuisivat yhteisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa huomioidaan, että yhdistysohjelma on oltava samassa linjassa maakuntaohjelman linjausten kanssa. Yhdistysohjelmaprosessista nousseita kehittämisehdotuksia voidaan hyödyntää POKAT2025 tekemisessä; yhdistysohjelmasta voidaan ehdottaa kolme-neljä tärkeintä asiaa maakuntaohjelmaan.

Ohjelmatyölle kerätään materiaalia mm. Pohjois-Karjalan järjestökyselyllä, työpajoilla sekä lausuntokierroksella. Yhdistysohjelman tekemisestä viestitään monikanavaisesti.  Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman kokoaminen toteutetaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys/ JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen resursseilla.

Tavoiteaikataulu:

-          1/2021 Ennakkosuunnittelu JANEssa

-          2/2021 Yhdistysohjelmatyön käynnistäminen

-          2/2021 Pohjois-Karjalan järjestökyselyn toteutus

-          3/2021 Järjestökyselyn tulosten analysointi ja yhteenveto

-          3/2021 Suunnittelun työpajatyöskentelyn käynnistyminen

-          3/2021 1. luonnosversio

-          4/2021 1. luonnosversion ja järjestökyselyn tuloksien esittely: työpajat kunnittain, sidosryhmätyöpajat

-          5/2021 2. luonnosversio

-          5/2021 SOVA - Ympäristövaikutusten arviointi

-          5/2021 Maakuntahallituksen evästyskeskustelu

-          6/2021 Lausuntokierros

-          8/2021 3. luonnosversio

-          9/2021 Nostot uuteen maakuntaohjelmaan

-          10-11/2021 Viimeistely

-          12/2021 Maakuntahallituksessa hyväksyminen

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman laatimisen käynnistymisen.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

kultturiasiantuntija Pentti Ojajärvi

 

puh.050 439 8104, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntahallitus 24.05.2021 § 99 

 

 

 

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT2025:n toimenpideohjelma.

 

Maakuntahallitus päätti yhdistysohjelman käynnistämisestä ja aikataulusta 22.02.2021.

 

Maakuntahallituksen evästyskeskustelun pohjana on yhdistysohjelman toinen luonnos, jossa painopisteiksi on valittu

.   Uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta

.   Yhdistysten välinen yhteistyö 

.    Hyvinvointia kumppanuudessa

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun yhdistysohjelmasta.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi (etäyhteydellä).

 

Lisätietoja

kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi

 

puh. 050 4398104, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

 

 

 

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 156  

69/00.01.02.02/2021  

 

 

 Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT2025:n toimenpideohjelma.

 

 Maakuntahallitus päätti yhdistysohjelman käynnistämisestä ja aikataulusta 22.02.2021 sekä kävi evästyskeskustelun 24.05.2021. Yhdistysohjelman sähköinen lausuntokierros järjestettiin 1.-30.6.2021. Lausuntoja annettiin 14 kappaletta. Annetut lausunnot otettiin huomioon viimeistelyssä. Lausuntopalauteiden perusteella tehtiin vähäisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia ymmärryksen ja luettavuuden varmistamiseksi. Painopistealueet pysyivät entisellään.

 

 Maakuntahallituksen käsittelyn pohjana on yhdistysohjelman kolmas luonnos, jossa painopisteiksi on valittu

 

-                              uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta

-                              yhdistysten välinen yhteistyö

-                              hyvinvointia kumppanuudesta

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää hyväksyä Yhteistyössä hyvinvointia - Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman 2021-2025.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen.

 

Lisätietoja

hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen

 

puh. 050 512 3432, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

yhteyspäällikkö Jarno Turunen

 

puh. 040 081 8352, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi