Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 157


 

AKKE rahoitushakemus: Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa

 

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 157  

228/04.02.01/2021  

 

 Visit Karelia Oy on hakenut Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)- määrärahaa hankkeelle "Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa". Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 000 euroa ja haettu tuki 80 000 euroa.
 

 Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi ja kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana. Arviointiryhmä valitsi parhaiten näihin vastaavat verkostot ja kehittämisvyöhykkeet. Visit Karelia Oy:n hakemus "Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa" sai rahoituksen osana aluekehittämisen teemaverkostoja 2021-2023.
 

 Maakuntaliitot toimivat verkostojen ja vyöhykkeiden rahoittavina viranomaisina ja rahoitus toteutetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla. Valtioneuvosto päätti 29.6.2021 rahoituksen jakamisesta alueiden välisen yhteistyön edistämiseen, ja samana päivänä TEM päätti aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle myönnettiin 83 000 euroa. Määrärahat tulee kohdentaa työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien liitoille antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti alueiden välisten teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen. Maakuntien liitot voivat käyttää rahoituksesta enintään 4 prosenttia hankkeiden hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Asianomaiset maakuntaliitot tekevät rahoitettavaksi valittujen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden hankkeille rahoituspäätöksen.

 Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hankkeen tavoitteena on mm. luoda itäsuomalainen Lakeland -verkosto matkailuun ja vahvistaa yhteistyötä Itä-Suomessa, koko Lakeland -alueella sekä Visit Finlandin suuntaan, luoda suuralueen yhteisen vastuullisen ja kestävän tekemisen ajatus matkailuun, lisätä maakuntien ja matkailutoimijoiden välistä tiedonvaihtoa, koordinaatiota ja yhteiskehittämistä, selvittää toteutusmahdollisuudet yhteisen Järvi-Suomen Lakeland -matkailualueen vastuulliseksi kehittämiseksi yhteisiin kärkitoimenpiteisiin, vahvistaa maakuntien välistä temaattista vastuullisen matkailun verkostoyhteistyötä, kokemustenvaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä Lakeland -alueella sekä varmistaa Lakeland -verkoston jatkuvuus tulevaisuudessa.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1 hyväksyä "Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa" hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 100 000 euroa ja toteutusajaksi 1.9.2021-31.10.2023.
2 myöntää hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 80 000 euroa.
3 antaa maakuntajohtajalle valtuudet tehdä hankkeen rahoituspäätös.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 -3.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa läsnä oli yhteyspäällikkö Jarno Turunen.

 

 

Lisätietoja

rahoitusasiantuntija Ulla-Riitta Pölönen

 

puh. 050 477 1023, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi