Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 150 

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT2025 vuosille 2022-2025

 

Maakuntahallitus 24.05.2021 § 89 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa POKAT2025 vuosille 2022-2025 on valmisteltu Työ- ja elinkeinoministeriön 8.6.2020 päivätyn ohjeistuksen mukaisesti (VN/13905/2020-TEM-1) avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Avointa toimintatapaa edellyttää mm. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621).

Maakuntaohjelman laadinta on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon maakunnan asukkaat sekä eri viranomaisten, elinkeinoelämän, asiantuntijoiden, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden edustajat tuovat omat näkemyksensä. Keskeisessä roolissa maakuntaohjelman valmistelussa ovat olleet maakuntaohjelman työryhmät, joihin kuuluu yhteensä 305 henkilöä. Maakuntaohjelma POKAT2025 tulee olemaan vuoden 2021 alkupuoliskon aikana esillä 62 eri tilaisuudessa. Lisäksi maakuntaohjelman nettisivuston, www.pohjois-karjala.fi/pokat2025 kautta saa lisätietoja, tavoittaa valmistelun vastuuhenkilöt ja voi antaa palautetta myös nimettömästi.

Valmisteltava maakuntaohjelma POKAT2025 sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. POKAT2025 maakuntaohjelman teemoiksi on johdettu valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen ja Pohjois-Karjalan strategia 2040 perusteella:

  • Saavutettavuus - toimiva liikennejärjestelmä
  • Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
  • Osaava elo - osaaminen ja koulutus
  • Hyvä olo - hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
  • Ilmastokestävyys ja luonnon lumo

 

Älykkään erikoistumisen strategia on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2025. Älykkään erikoistumisen valinnoissa on ohjelmakauden 2021-2027 vaatimusten mukaisesti siirrytty elinkeinollisesta ajattelusta laajempaan temaattiseen ajatteluun. Nykyisen toimintaympäristön määräävin piirre on muutos, mihin varautuminen edellyttää alueiden ominaispiirteet ja vahvuusalat tunnistavaa laaja-alaista kehittämistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu:

  • Uudistuva teollisuus
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Älykäs elämys- ja palvelutuotanto

 

Maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokoukseen menevä kalvosarja on nyt maakuntahallituksen käsittelyssä. Kesäkuun maakuntahallituksessa, 21.6.2021, on käsittelyssä ensimmäinen kirjallinen luonnos uudesta maakuntaohjelmasta. Maakuntaohjelman tekstiosiota työstetään kesän aikana ja se lähtee syyskuun maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen lausuntokierrokselle.

 

 

 Ehdotus  (MKJ) 1) Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun POKAT2025 maakuntaohjelmasta
2) Maakuntahallitus päättää lähettää POKAT2025 valmistelun tilannekatsauksen maakuntavaltuuston käsittelyyn

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen (etäyhteydellä).

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntavaltuusto 07.06.2021 § 32 

 

 

 

 Maakuntaohjelman valmistelun tilannekatsaus.

 

 

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

Aluekehityspäällikkö Eira Varis esitteli asiaa valtuutetuille.

Heli Hjälm, Jouni Martiskin ja Eveliina Eronen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 150  

13/03.01.00/2020  

 

 

 POKAT2025, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025, sisältäen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, luonnos lausunnoille

 

 Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelmaa toteuttavat kaikki pohjoiskarjalaiset toimijat: viranomaiset, kunnat, yritykset, järjestöt ja yksittäiset asukkaat.

 

 Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 § 26) maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä.

 

 Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi maakuntaliiton johdolla. POKAT 2025 -maakuntaohjelman tavoitevuodet ovat 2022-2025. POKAT 2025 on laadittu laajassa, vuorovaikutteisessa ja pitkäjänteisessä prosessissa. Valmisteluprosessiin on panostettu sen vuoksi, että on haluttu varmistaa, että kaikki alueen kehittämiseen vaikuttavat toimijat saavat luoda yhteiset tavoitteet, mahdollisuuden vaikuttaa linjauksiin ja käydä keskinäistä vuoropuhelua. Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EU-rahoitukselta ja joiltakin osin kansallisilla varoilla.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää
1) Merkitä tiedoksi POKAT2025 maakuntaohjelman 2022-2025, sisältäen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, luonnoksen
2) Lähettää ne sidosryhmille lausuntokierrokselle ajalla 21.9.2021-3.11.2021 sekä laittaa avoimesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi nettisivuille osoitteeseen www.pohjois-karjala.fi/pokat2025

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1- 2.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen.

 

 

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis

 

puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen

 

puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi