Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 153


# Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano kuntavaalikaudella 2021-2025
Aluekehitysasetus
Aluekehityslaki

 

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen

 

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 153  

3/00.00.00.01/2020  

 

 

 

 Maakunnan yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä sitä täydentävässä asetuksessa.

 

 Lain 19 §:n mukaan "Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen. Yhteistyöryhmässä tulee olla kattavasti edustettuina alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot yleisasetuksen 8 artiklan mukaisesti". Yhteistyöryhmä voi mm. kutsua asiantuntijoita.

 

 Asetuksen mukaan maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet nimitetään kunnanvaltuuston toimikaudeksi. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina:

1)       alueen kunnat ja maakunnan liitto

2)      ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot

3)       alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen etenee siten, että maakuntahallitus määrittelee em. kohdissa 1-3 esitetyt keskeiset tahot ja pyytää kohdan 2 ja 3 tarkoittamia tahoja nimeämään edustajan/varaedustajan. Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan, kohdassa 1 tarkoitetut edustajat sekä maakunnan yhteistyöryhmän kokonaisuudessaan, kun kohdassa 2 ja 3 tarkoitetut tahot ovat esittäneet edustajansa. Tavoitteena on, että nimeäminen tapahtuisi lokakuun maakuntahallituksessa.

 

Yhteistyöryhmän asettamisessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säädökset.

 

Maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää asiantuntijoiden kutsumisesta.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää:
1 hyväksyä maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon liitteen mukaisesti
2 asettaa maakunnan yhteistyöryhmän myöhemmin

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

 

Lisätietoja

kehittämisjohtaja Risto Poutiainen

 

puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

eu-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen

 

puh. 040 542 6642 , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi