Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 31


 

Arvioinnin käytännön suorittaminen ja arviointisuunnitelma

 

Tarkastuslautakunta 15.11.2021 § 31  

439/00.03.02/2021  

 

 

 Kuntalain § 121 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

 

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on (§ 121):

 

-          valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

-          arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla

-          arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

-          huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

-          valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä

-          valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

 

 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (Kuntalaki 121 §).

 

 Aiemmat tarkastuslautakunnat ovat suorittaneet arviointia perehtymällä saatavilla oleviin raportteihin (mm. tilinpäätös) ja kuulemalla toimihenkilöitä mm. maakuntaliiton omista ja muista projekteista, rahastoista, EU-rahoituksesta, edunvalvonnasta, maakuntakaavoituksesta, sisäisestä valvonnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta päättää arviointisuunnitelmasta ja arvioinnin käytännön suorittamisesta.

 

 Päätös Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti, että arviointisuunnitelman laatimista jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

Lisätietoja

asianhallintasuunnittelija Minna Vartiainen-Lehikoinen

 

puh. 050 571 8298,  etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi