Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 51


 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 51  

    

 

 

Maakuntavaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 63 §:n mukaan annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta maakuntavaltuuston jäsenille sekä läsnäolo-oikeuden omaaville maakuntahallituksen jäsenille. Kokouskutsu julkaistaan samassa ajassa maakuntaliiton internetsivulla sekä annetaan tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 5 momentti kuuluu seuraavasti: "Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan".

 

Joensuun kaupunki on 15.11.2021 (§ 123) päättänyt valita Emilia Karhapään tilalle maakuntavaltuuston varajäseneksi Helmi Vanhasen (Vilma Poutasen varajäsen).

 

Joensuun kaupunki on 15.11.2021 (§ 120) päättänyt valita Hannu Helanderin tilalle maakuntavaltuuston varajäseneksi Jaakko Leppäsen (Jussi Wihosen varajäsen).

 

Kokouskutsu on postitettu 25.11.2021.

 

Kokouksen osallistujia pyydetään kirjaamaan läsnäolotiedot sähköiseen kokousjärjestelmään kokouksen avauduttua. Sähköisen kokousjärjestelmän ensimmäisen käyttöönoton vuoksi suoritetaan myös nimenhuuto esityslistassa olevan kokoonpanon mukaisesti.

 

 

 

 Ehdotus  Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 Päätös Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä olevan 44 valtuutettua ja varavaltuutettua. Kun maakuntavaltuuston jäsenillä ei ollut huomauttamista myöskään koollekutsumisen suhteen, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kimmo Perkkiö saapui kokoukseen asian nro 55 aikana klo 9.55, jolloin kokouksessa läsnä oli 45 valtuutettua ja varavaltuutettua.