Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 57


 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 15.11.2021 § 29 

 

 

 

 Kuntalain 84 §:n mukaan pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

 Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

 Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuusilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt tekevät sidonnaisuusilmoituksen ja muutokset sähköisessä sidonnaisuusrekisterissä.

 

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän ilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille ja virkamiehille on lähetetty 20.10. sähköpostitse ilmoitus sidonnaisuusilmoituksen jättämisestä.

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valvontatehtävän ja saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä päättää sidonnaisuusilmoitusten käsittelystä ja tiedoksiannosta maakuntavaltuustolle.

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi valvontatehtävä ja saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.

Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja jääväsi itsensä oman ilmoituksen käsittelyn aikana. Liisa Sorjonen toimi puheenjohtajana hänen ilmoituksen käsittelyn aikana.

Merkitään pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja jääväsi itsensä oman ilmoituksen käsittelyn aikana. Satu-Sisko Eloranta toimi puheenjohtajana hänen ilmoituksen käsittelyn aikana.

Päätettiin yksimielisesti, että sihteeri valtuutetaan pyytämään sidonnaisuusilmoitukset niiltä jotka eivät ole sitä vielä jättäneet. Lautakunta päätti jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

 

Lisätietoja

asianhallintasuunnittelija Minna Vartiainen-Lehikoinen

 

puh. 050 571 8298,  etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 57  

438/00.03.03/2021  

 

 Sidonnaisuusilmoitusten yhteevetoluettelo nähtävillä:

 https://www.pohjois-karjala.fi/web/guest/sidonnaisuusilmoitukset

 

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

asianhallintasuunnittelija Minna Vartiainen-Lehikoinen

 

puh. 050 571 8298,  etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi