Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 205 

Heinäveden kunnan osuus maakuntaliiton peruspääomaan ja ylijäämään

 

Maakuntahallitus 22.11.2021 § 205  

455/02.02.00.02/2021  

 

 

 Valtioneuvosto on päätöksellään 29.8.2019 päättänyt maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 momentin nojalla siirtää Heinäveden kunnan 1.1.2021 alkaen Pohjois-Karjalan maakuntaan. 

 

 Koska muutos perustuu edellä olevaan valtioneuvoston päätökseen, ei se edellytä jäsenkuntien käsittelyä, vaan perussopimukseen on tehty asiaa koskeva lisäys. 

 

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus muuttuu siten, että 2 §:n jäsenkunnat ovat 1.1.2021 alkaen: Ilomantsi, Joensuu, Heinävesi, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, ja Tohmajärvi.

 

 Muutos on käsitelty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallituksessa 24.8.2020 (§ 123) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntavaltuustossa 7.9.2020 (§ 8). 

 

 Muutos on annettu tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenkunnille 24.9.2020.

 

 Perussopimuksen 18 § mukaan peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. 

 

 Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto. 

 

 Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto. 

 

 Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 22 §:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta määrätty. 

 

 Heinäveden maksuosuudeksi peruspääomaan ja ylijäämään on nyt tehty laskelma (liite).

 

 Laskelmassa osoitetaan Heinäveden suhteellinen osuus maakuntaliiton peruspääomaan ja kertyneeseen ylijäämään. Laskentaperusteena käytetään yleisesti kuntien maksuosuuksien määrittelyssä käytettävää viimeisintä kunnan verotulokertymää, joka kunnan liittymisajankohtana on v:n 2019.

 

 Tilinpäätöksen 2020 mukaan peruspääoma on 28 659,22 euroa ja kertynyttä ylijäämää 475 208,99 euroa.

 

 Perussopimuksen mahdolliset muutos- ja sisällön päivitystarpeet mm. eräiden kuntalain vaatimusten johdosta tulee arvioida ja tehdä vuonna 2022 (mm. talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille). Samassa yhteydessä kuntien peruspääomaosuudet tulee arvioida.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle

  1 hyväksyttäväksi Heinäveden kunnan maksuosuudeksi peruspääomaan 596,46 euroa ja maksuosuudeksi ylijäämään 9 890,20 euroa ja maksettavaksi ne v:n 2021 aikana

  2 että taseen uusi peruspääoma on 29 255,68 euroa ja ylijäämä on 485 099,19 euroa.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

Anna Vauhkonen oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (Heinäveden kunnan edustaja).

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi