Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 207


 

Maksatusasiantuntijan toimen perustaminen

 

Maakuntahallitus 22.11.2021 § 207  

463/01.01.01.01/2021  

 

Maakuntaliiton talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä ollaan varautumassa hallintopalvelut -yksikön maksatusasiantuntijan toimen perustamiseen toistaiseksi voimassa olevana. Tähän asti tehtävä on ollut useita vuosia määräaikaisesti täytetty. Oheismateriaalissa kuvataan tarkemmin tehtäväkuva ja perustelut vakinaistamisille.

 

Hallintosäännön mukaan, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä hallintosäännössä, toimivalta on maakuntahallituksella. Maakuntahallitus päättää vakituisen viran- ja toimenhaltijan valinnasta. Maakuntahallitus päättää viran ja toimen perustamisesta, lakkauttamisesta ja virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Maakuntajohtaja päättää henkilöstön virka- / työsuhteeseen liittyvistä yksityiskohdista.

 

Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen.

 

Valmistelussa olevan työsuhteen perustaminen toistaiseksi voimassa olevana johtuu työtehtävien pysyväisluonteisuudesta. Työsopimuslain (2001/55) mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää

  1 perustaa maksatusasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevan toimen 1.1.2022 lukien ja valita toimeen nykyinen toimenhaltija

  2 antaa maakuntajohtajalle valtuudet päättää toimenkuvasta ja toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ehdoista

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi