Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 196 

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

 

Maakuntahallitus 22.11.2021 § 196  

118/04.00.00.00/2020  

 

 

 Maakuntahallitus on kokouksessaan 23.11.2020 (§ 182) päättänyt käynnistää EU:n oikeudenmukaisen rahaston alueellisen suunnitelman valmistelun. Sen jälkeen alueellisen suunnitelman valmistelua on käsitelty maakuntahallituksen kokouksissa 22.2.2021 (§ 39), 22.3.2021 (§ 50) ja 26.4.2021 (§ 76) sekä  sen jälkeen tilannekatsauksena EU - ohjelmakauden 2021-2027 valmistelua koskevassa kohdassa.

 

 Talouspoliittisen ministerivaliokunnan EU-rahoitusratkaisu 30.9.2021 sisältää myös JTF-rahoituksen. Sen pohjalta on jatkettu alueellisten suunnitelmien valmistelua.

 

 JTF-rahoitus pohjautuu EU:n Green Deal - ohjelmaan ja Suomen osalta turpeen energiakäyttöön liittyviin linjauksiin.  Ohjelman tavoitteena on tukea em. linjauksiin liittyen mm. talouden monipuolistamista ja uudistamista sekä koulutusta alueilla, joihin turpeen energiakäytön muutos vaikuttaa.

 

 Pohjois-Karjalan alueellista suunnitelmaluonnosta on valmisteltu maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajista koostuvassa ryhmässä. Lisäksi alkuvuodesta on järjestetty erillisiä työpajoja.

 

 Maakuntahallituksen kokouksessa esitellään tarkemmin EU:n JTF - rahoitusta sekä luonnosta Pohjois-Karjalan alueelliseksi suunnitelmaksi. Tarkoituksena on, että alueellinen suunnitelmaluonnos toimitetaan kommentoitavaksi niille tahoille, jotka ovat olleet mukana valmistelussa. Mahdollisesti alueellisista suunnitelmista saadaan myös EU-komission ennakkokommentit. Alueellinen suunnitelma viimeistellään ja täydennetään näiden jälkeen alkuvuodesta ja se tulee sen jälkeen maakuntahallituksen käsittelyyn.

 

 Suomessa valmistellaan parhaillaan 14 maakunnassa JTF-suunnitelmia. Pohjois-Karjala on toiminut puheenjohtajana em. alueiden yhteisessä koordinaatioryhmässä.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Karjalan JTF - alueellisen suunnitelmaluonnoksen ja käy sen valmisteluun liittyen evästyskeskustelun.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

Kehittämisjohtaja Risto Poutiainen

 

puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

Metsä- ja ilmastoasiantuntija Sari Pitkänen

 

puh. 040 518 6326, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi