Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 2


 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022 § 2  

    

 

 

Maakuntavaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 63 §:n mukaan annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta maakuntavaltuuston jäsenille sekä läsnäolo-oikeuden omaaville maakuntahallituksen jäsenille. Kokouskutsu julkaistaan samassa ajassa maakuntaliiton internetsivulla sekä annetaan tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

 

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 25.5.2022. Nimenhuuto toimitetaan nimenhuutoluettelon mukaisesti.

 

 Ehdotus  Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 Päätös Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä olevan 50 valtuutettua ja varavaltuutettua. Kun maakuntavaltuuston jäsenillä ei ollut huomauttamista myöskään koollekutsumisen suhteen, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti.