Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 6


# Tilintarkastuskertomus 2021
# Tilinpäätös 2021

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

 

Maakuntahallitus 21.02.2022 § 37 

 

 

 

 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen luonnosta vuodelta 2021 on valmisteltu ja se on tarkoitus esittää maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi maakuntahallituksen 21.3.2022 pidettävässä kokouksessa.

 

 

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää käydä evästyskeskustelun valmistelussa olevasta vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen luonnoksesta.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

 

Maakuntahallitus 21.03.2022 § 55 

 

 

Tilinpäätös sisältää kunta- ja kirjanpitolainmukaiset asiakirjat. Toimintakertomuksessa on tarkasteltu toimintavuodelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista ja tehtyjä toimenpiteitä.

 

Tilinpäätös sisältäen henkilöstökertomuksen on käsitelty työpaikkakokouksessa ja yhteistyötoimikunnassa 8.3.2022.

 

Talousarvion toteuman ylitykset:

 

HALLITUSTASO

 

Toimisto

 

 

Toimintatuotot

 

 

  Myyntituotot 

  Tuet ja avustukset

 

18 922,50

37 035,19

  Muut toimintatuotot

 

4 682,35

 

 

 

Toimintakulut

 

 

  Henkilöstökulut

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat

 

24 139,12

7 485,82

  EU-toimisto

 

150,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luottamushenkilöhallinto

 

 

Toimintakulut

 

 

   Vuokrat

 

3 670,00

 

 

 

 

 

VALTUUSTOTASO

 

Toimisto

 

 

Toimintatuotot

 

60 640,04

 

 

  Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

  Toimintatuotot                                            10 000,00

  Toimintamenot                                          109 451,42 

 

 

 Ehdotus  (MKJ) (MKJ) Maakuntahallitus päättää
  
1 tilikauden tulos käsitellään tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla ja ylijäämä          261 873,50 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä
2 allekirjoittaa liitteenä olevan tilinpäätöksen 31.12.2021 ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi
3 saattaa tilinpäätöksen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
4 valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään mahdolliset tekniset korjaukset tilinpäätökseen.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 4.

Sanna Antikainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo. 8.14.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 21 

 

 

 

 

 Tilitarkastaja Taina Törrönen on toimittanut tarkastuslautakunnalle

 tilintarkastuskertomuksen tarkastuksesta vuodelta 2021. Kuntalain 121 §:n mukaan: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää on

 tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.

 

 Maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen on kutsuttu kokoukseen antamaan katsauksen maakuntaliiton toiminnasta.

 

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tietoon saatetuksi.  

 

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

johdon sihteeri Tatyana Madzhugina

 

puh. 050 466 8952,  etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

Tarkastuslautakunta 25.04.2022 § 22  

51/00.01.02.01/2022  

 

 

 Tilitarkastaja Taina Törrönen on toimittanut tarkastuslautakunnalle

 tilintarkastuskertomuksen tarkastuksesta vuodelta 2021. Kuntalain 121 §:n mukaan: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää on

 tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman rittävyyttä.

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.)  Tarkastuslautakunta päättää                                                                                  1 saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle                                                        2 esittää maakuntavaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2021.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

johdon sihteeri Tatyana Madzhugina

 

puh. 050 466 8952,  etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022 § 6  

51/00.01.02.01/2022  

 

 

 Ehdotus  1. (Tarkastuslautakunta 25.4.2022 § 22) Maakuntavaltuusto päättää saada
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi (liite 1)
2. (Maakuntahallitus 21.3.2022 § 55) Maakuntavaltuusto päättää käsitellä tilinpäätöksen 31.12.2021 (liite 2)
3. (Tarkastuslautakunta 25.4.2022 § 22) Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2021 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2021
4. (Maakuntahallitus 21.3.2022 § 55) Maakuntavaltuusto päättää, että tilikauden ylijäämä 261 873,50 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 4.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen esittelivät tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2021.

 

Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

 

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

 

 

 

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen

 

puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi