Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 27


 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 09.05.2022 § 27  

438/00.03.03/2021  

 

 

 

 Kuntalain 84 §:n mukaan pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

 Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

 Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuusilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt tekevät sidonnaisuusilmoituksen ja muutokset sähköisessä sidonnaisuusrekisterissä.

 

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän ilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille ja virkamiehille on lähetetty 20.10, 2.11, 24.11, 17.12 ja 16.2 sähköpostitse ilmoitus sidonnaisuusilmoituksen jättämisestä.

 

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valvontatehtävän ja saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä päättää sidonnaisuusilmoitusten käsittelystä ja tiedoksiannosta maakuntavaltuustolle.

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi valvontatehtävä ja saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä päätettiin saattaa tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Merkitään että Satu-Sisko Eloranta oli esteellinen oman asiansa käsittelyssä ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana toimi Liisa Mononen.

Merkitään että Liisa Mononen oli esteellinen oman asiansa käsittelyssä ja poistui kokouksesta. 

 

 

Lisätietoja

johdon sihteeri Tatyana Madzhugina

 

puh. 050 466 8952,  etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi