Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 33


 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan
ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu vuosille 2022-2024

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 34  

235/04.00.00.00/2022  

 

 

 Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) 20 §:n mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä toimeenpanolain 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet.

 

 Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen. Rahoituksen kohdentaminen kuvataan toiminta-linjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Ehdotus on tarkoitettu otettavaksi huomioon varojen jakoa valmisteltaessa. Hallintoviranomaisella on oikeus poiketa alueiden ehdotuksesta ohjelman täysipainoisen toteutumisen varmistamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Rahoitussuun-nitelmassa voidaan esittää myös mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaa-kunnalliseen toimintaan ja ilmoittaa tähän toimintaan sovittu välittävä toimielin.

 

 Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät valmistelun tiiviissä yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa, mutta myös muiden alueellisten kumppa-neiden kanssa. Rahoitussuunnitelman valmis-telussa keskeistä on yhteistyö ELY-keskusten kanssa siten, että myös alueella välittävänä toimielimenä toimiva ELY-keskus on mukana keskusteluissa.

 

 Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät vuosien 2023 ja 2024 EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueelliset EAKR-, ESR+- ja JTF-rahoitussuunnitelmat sekä vuoden 2022 EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueelliset JTF-rahoitussuun-nitelmat pyydetään toimitta-maan 31.10.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rakennerahastot@gov.fi.

 

 Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen

 

 Tulosvastuun varmistamiseksi maakuntia pyydetään asettamaan maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet kumulatiivisesti vuosille 2021-2023. Tulostavoitteiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla. Niiden pohjalta lasketaan maakunnan rahoitusosuuden mukainen osuus tavoitteista. Ohjelma-asiakirja asettaa minimitavoitteen ja maakuntien asettamien tavoitteiden tulee olla tätä kunnianhimoisempia. Maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet kumulatiivisesti asetetaan samassa aikataulussa rahoitussuunnitelman kanssa 31.10.2022 mennessä.

 

 Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksissaan 19.8. ja 29.8.

 

 Ehdotus  (Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi TEM:n kirjeen ja rahoitussuunnitelman valmisteluaikataulun.

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi.