Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 27


 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 06.05.2024 § 27  

438/00.03.03/2021  

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan maakunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka toimii sidonnaisuusrekisterin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ([EU] 2016/679) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä sekä valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset tehdään sähköisessä sidonnaisuusrekisterissä ja ne julkaistaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 16 artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilintarkastaja Taina Törrönen poistui kokouksesta klo 9:46.

 

Lisätietoja

Vili Hirvonen, asianhallintasuunnittelija

 

vili.hirvonen@pohjois-karjala.fi, puh. 050 476 8661