Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 66 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kannanotto kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun

 

Maakuntahallitus 20.05.2024 § 66  

155/03.06.03/2024  

 

 

Pääministeri Orpon hallitus on päättänyt käynnistää Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tarkoituksenaan tuottaa kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen. Selonteossa esitetään tulevaisuuskuvan lisäksi toimet, joilla tavoitteisiin päästään.

 

Kulttuuripoliittista selontekoa voidaan pitää eräänlaisena valtakunnallisena kulttuuristrategiana, joka tulee tulevina vuosina määrittelemään mm. valtion rahoituksen kohdentamisen perusteita ja kehittämistyön suuntia. Kulttuuripoliittinen selonteko tulee olemaan koko Suomen yhteinen asiakirja. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto antaa kulttuuripoliittisen selonteon eduskunnalle syyskaudella 2024. Edellinen kulttuuripoliittinen selonteko on vuodelta 2011.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteaa, että uuden kulttuuripoliittisen selonteon laatiminen on erittäin tärkeää, jotta kulttuuritoiminnan perusedellytykset, kulttuurin rahoitus ja kulttuuritarjonnan kattavuus taataan koko Suomen alueella, ja kulttuurin ja luovien alojen mahdollisuudet kasvaa merkittäväksi elinkeinotoiminnaksi sekä pito- ja vetovoimatekijäksi vahvistuvat.

 

Kannaotossa nostetaan esiin erityisesti taiteen ja kulttuurin tasapuolisen tuen välttämättömyys koko Suomen alueella. Lisäksi esitetään mm. kulttuurin aluehallinnon selkeyttämistä, kulttuurikasvatuksen vahvistamista ja kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden edistämistä alueilla yhteistoiminnallisesti. Lisäksi painotetaan mm. kulttuurin ja luovien alojen mahdollisuuksia olla nykyistä merkittävämmässä roolissa alueiden elinvoiman vahvistajina.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kannanotto kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun on pykälän liitteenä.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää jättää liitteen mukaisen kannanoton kulttuuripoliittisen selonteon valmisteluun.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kulttuuriasiantuntija Hannele Autti oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Lisätietoja

Hannele Autti, kulttuuriasiantuntija

 

hannele.autti@pohjois-karjala.fi, puh. 050 439 8104