Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 70


 

Itäisen Suomen valmisteluryhmän tilannekatsaus

 

Maakuntahallitus 25.03.2024 § 35 

 

 

 

Valtioneuvosto on aloittanut Itäisen Suomen kehittämistyön. Valmisteluryhmään kuuluvat maakuntajohtajat kuudesta maakunnasta ja ministeriöiden edustus.

 

Ohjelman tavoitteena on itäisen Suomen mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntämisen edistäminen erityisesti taloudellisen kasvun, alueellisen elinvoiman, investointien vauhdittamisen, osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Lisäksi ohjelmien tavoitteena on muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa edistää Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä vahvistaa turvallisuutta Pohjoismaisessa, EU- ja NATO-yhteistyössä uusi geopolitiikka ja reittimme länteen huomioiden.

 

Tavoitteena toimenpiteet:

 

1. joilla kestävän kasvun mahdollisuuksia ja uusia investointeja voidaan lisätä sekä Suomen kilpailukykyä ja alueiden elinvoimatekijöitä vahvistaa

2. joilla voidaan kestävästi hyödyntää puhtaan energian mahdollisuuksia ja tukea digivihreää kasvua

3. joilla lisätään alueen kestävän matkailun vetovoimaa

4. joilla edistetään osaamista ja osaavan työvoiman saatavuutta

5. joilla vahvistetaan koko Suomen turvallisuutta, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta

6. joilla lisätään alueen (fyysistä ja digitaalista) saavutettavuutta.

 

Valmisteluryhmien tehtävänä on tehdä ehdotukset Pohjoisen Suomen ja Itäisen Suomen ohjelmiksi ja niihin sisältyviksi toimenpide-ehdotuksiksi 31.12.2024 mennessä. Valmisteluryhmät raportoivat työn etenemisestä työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmälle ja kokonaisuutta käsitellään säännöllisesti myös koko hallituksen toimesta. Kansliapäälliköt käsittelevät ohjelmatyötä ja hallinnonalojen välisiä yhteensovitustarpeita tarpeen mukaan. Ohjelmat kestävät hallituskauden.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

Markus Hirvonen, maakuntajohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

Maakuntahallitus 22.04.2024 § 58 

 

 

 

Itäisen Suomen valmisteluryhmän työ on käynnistynyt ja maakuntahallitukselle kerrotaan tilannekatsaus.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

Markus Hirvonen, maakuntajohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, 050357 7739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakuntahallitus 20.05.2024 § 70  

87/03.03.01/2024  

 

 

Maakuntahallitukselle annetaan tilannekatsaus valmisteluryhmän työstä.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisätietoja

Markus Hirvonen, maakuntajohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739