Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 6


2 Tilintarkastuskertomus 2023
3 Tilinpäätös 2023

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

 

Maakuntahallitus 25.03.2024 § 33 

 

 

Tilinpäätös sisältää kunta- ja kirjanpitolainmukaiset asiakirjat. Toimintakertomuksessa on tarkasteltu toimintavuodelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista ja tehtyjä toimenpiteitä.

 

Tilinpäätös sisältäen henkilöstökertomuksen on ollut henkilöstön ja yhteistyötoimikunnan käsittelyssä 13.3.2024.

 

Talousarvion toteuman ylitykset:

 

HALLITUSTASO

 

Luottamushenkilöhallinto

Toimintamenot

Vuokrat       261,77

 

Toimisto

Toimintatuotot

  Myyntituotot  32 855,00

  Maksutuotot    4 968,83

  Tuet ja avustukset 19 684,77

  Muut toimintatuotot    5 100,82

 

 Toimintamenot

   Palvelujen ostot 58 145,54

   Vuokrat    20 546,42

   EU-toimisto        173,44

 

VALTUUSTASO

 

Toimisto

Toimintatuotot 62 609,42

 

 Ehdotus  (MKJ) 1. että tilikauden tulos käsitellään tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla ja ylijäämä 325 120,31 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä
2. allekirjoittaa liitteenä olevan tilinpäätöksen 31.12.2023 ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi
3. saattaa tilinpäätöksen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi
4. valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään mahdolliset tekniset korjaukset tilinpäätökseen.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyin tekstikorjauksin kohdat 1 - 4.

 

Lisätietoja

Markus Hirvonen, maakuntajohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

Jarmo Heiskanen, vs. hallinto- ja talousjohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 040 544 5671

 

 

 

Tarkastuslautakunta 15.04.2024 § 21 

 

 

 

Tilinpäätös 2023, joka sisältää toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen, on ollut maakuntahallituksen käsittelyssä 25.3.2024. Maakuntahallitus on myös antanut tilintarkastajalle vuoden 2022 tilintarkastuksesta vahvistusilmoituskirjeen.

 

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen on kutsuttu kokoukseen antamaan katsaukset maakuntaliiton toiminnasta.

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tietoon saatetuksi.

 

 Päätös Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana läsnä olivat maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen.

 

Lisätietoja

Vili Hirvonen, asianhallintasuunnittelija

 

vili.hirvonen@pohjois-karjala.fi, puh. 050 476 8661

 

 

 

Tarkastuslautakunta 06.05.2024 § 25  

  

 

 

Tilintarkastaja Taina Törrönen toimittaa tarkastuslautakunnalle

tilintarkastuskertomuksen tarkastuksesta vuodelta 2023. Kuntalain 121 §:n mukaan jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää on

tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman rittävyyttä.

 

 Ehdotus  (Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta päättää
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle
2. esittää maakuntavaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2023.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1-2.

 

Lisätietoja

Vili Hirvonen, asianhallintasuunnittelija

 

vili.hirvonen@pohjois-karjala.fi, puh. 050 476 8661

 

 

 

Maakuntavaltuusto 03.06.2024 § 6  

88/00.01.02.01/2024  

 

   

Liitteinä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 sekä tilintarkastuskertomus.

 

 Ehdotus  1. (Tarkastuslautakunta 6.5.2024 § 25) Maakuntavaltuusto päättää saada tilintarkastuskertomuksen tiedoksi (liite 1)
2. (Maakuntahallitus 25.3.2024 § 33) Maakuntavaltuusto päättää käsitellä tilinpäätöksen 31.12.2023 (liite 2)
3. (Tarkastuslautakunta 6.5.2024 § 25) Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2023 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2023
4. (Maakuntahallitus 25.3.2024 § 33) Maakuntavaltuusto päättää, että tilikauden ylijäämä 325 120,31 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 4.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Räsänen piti esittelypuheenvuoron ajankohtaisista edunvalvonta-asioista.

Maakuntajohtaja Markus Hirvonen esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja ajankohtaiskatsauksen.

Jukka Hirvonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 10.52.

 

Lisätietoja

Markus Hirvonen, maakuntajohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 357 7739

 

 

 

Jarmo Heiskanen, vt. hallinto- ja talousjohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 040 544 5671