Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakunnan yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 29.02.2024/Pykälä 1


 

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

 

Maakunnan yhteistyöryhmä 29.02.2024 § 1  

    

 

 

 Ehdotus  (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tässä yhteydessä todetaan maakunnan yhteistyöryhmän edustajavaihdokset:

ProAgria Itä-Suomen esityksen mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmän vara-edustajaksi on nimetty vs. toimitusjohtaja Tuomo Rissanen (Katri Karjalaisen ti-lalle). Varsinaisena edustajana jatkaa elinkeinopäällikkö Terttu Kinnunen, Suo-men metsäkeskus.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä kutsui kokouksessaan 10.12.2021
(§ 47) työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti yhteistyöryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kaudelle 2021-2025 tahot, jotka nimesivät asiantuntijajäsenet. Suomen luon-nonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry on nimennyt MYR:n pysyväksi asian-tuntijaksi toiminnanjohtaja Antti Saarelaisen hallituksen pj. Anna Mustosen tilalle.

Juuso Myller anoi eroa MYR:n varajäsenyydestä, hänen tilalleen on nimetty Olli Haapiainen SDP-Joensuun Kunnallisjärjestön piirin ehdotuksen mukaisesti.

 

 Päätös Todettiin. Lisäksi todettiin, että MYR:n kokouksessa läsnä pysyvänä asiantuntijana Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Seppänen. Merkittiin tiedoksi, että Olli Haapiainen on nimetty MYR:n varajäseneksi Savo-Karjalan SDP:n piirin esityksestä.