<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Maakuntajohtajan katsaus]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Viranhaltijapäätökset ja lausunnot]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Rahoitushakemus Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastolle: Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022-2023 -hanke / Pohjois-Karjalan maakuntaliitto]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Käsittelyssä olevat EAKR-rahoitushakemukset]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Lausunto työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / EU:n metsien käyttöön vaikuttava politiikka]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Lausunto ehdotuksesta kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Itäisen Suomen elinvoiman vahvistaminen]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Aluekehityspäällikön virkanimikkeen muuttaminen aluekehitysjohtajan viraksi]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Kehittämisjohtajan irtisanoutuminen 13.12.2022 / Poutiainen, Risto]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Itä-Suomen liikennestrategian päivitys, luonnosvaihe]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Maakuntahallitus 26.09.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Tarkastuslautakunnan sihteerin nimeäminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Taloustilanne 30.6.2022]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Tarkastuslautakunnan talousarvio 2023]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Arvioinnin käytännön suorittaminen ja arviointisuunnitelma]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Tilintarkastajan työohjelma 2022]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 / Seuraavat kokoukset]]><![CDATA[Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 / Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushaut]]><![CDATA[Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 / ELY-keskusten tulossopimusten tarkistaminen vuonna 2022]]>