<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Muut asiat]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Mkl Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakuntajohtajan katsaus]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakuntavaltuuston 18.10.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakuntaliiton uudenvuoden vastaanotto 2022]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Menettely Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kv- ja kansallisissa hankkeissa]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Matkustussääntö]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Luottamushenkilöedustukset maakuntaliiton sidosryhmäyhteistyöelimissä]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakuntahallituksen edustajat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteistyötoimikuntaan]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Hyvinvointi- ja koulutusasiantuntijan toimen täyttäminen / Maakunnan edunajaminen]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Hyvinvointi- ja koulutusasiantuntijan irtisanoutuminen / Maarita Mannelin / Maakunnan edunajaminen]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Lausunto Karelia rajanylittävän yhteistyön ohjelman 2021-2027 ohjelmaluonnoksesta ja luonnoksesta ympäristövaikutusten arvioinnista]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / CLEAN -hankkeen (Interreg Europe) jatko]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / BIO4ECO -hankkeen jatko]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakuntaliiton osallistuminen partnerina Horisontti Eurooppa hankehakemukseen RUSTIK]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Lausunto Kainuu-ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta / Kainuun Liitto]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnoksesta 2022-2025 ja sen ympäristöselostuksesta / Etelä-Karjalan liitto]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Talousarvion toteuma 30.9.2021]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2022]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / EU-ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Maakuntahallituksen kokouskäytännöt]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Pöytäkirjan tarkastajat]]><![CDATA[Maakuntahallitus 25.10.2021 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Maakuntavaltuusto 18.10.2021 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Maakuntavaltuusto 18.10.2021 / Muut kiireellisenä käsiteltäväksi tulevat asiat]]><![CDATA[Maakuntavaltuusto 18.10.2021 / Perussuomalaisten ryhmän valtuustoaloite]]><![CDATA[Maakuntavaltuusto 18.10.2021 / Keskustan ryhmän valtuustoaloite]]><![CDATA[Maakuntavaltuusto 18.10.2021 / Valtuustoryhmät]]>