Dynasty tietopalvelu Haku RSS Polvijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 33 

Äänimäärien vahvistaminen aluevaaleissa 2022

 

Keskusvaalilautakunta 26.01.2022 § 33  

18/00.02.03/2022  

 

 Vaalilain (714/1998) 143  1 §:n mukaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunta  vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen

 viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat aluevaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä mitättömien äänten määrän oikeusministeriön määräämällä tavalla aluevaalilautakunnalle. Oikeusministeriö  on suositellut, että vahvistus tehdään keskiviikkona 26.1.2022 viimeistään klo 12 mennessä.

 

 Keskusvaalilautakunta  ei suorita äänimäärien tasatilanteiden arvontoja eikä laske vertauslukuja, vaan niistä huolehtii aluevaalilautakunta.

 

 Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä ainakin seuraavat tulosteet (raportit).

 

 Keskusvaalilautakunta ottaa ja käy läpi tuloslaskentajärjestelmästä

 ainakin seuraavat raportit:

-          KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa

-          KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

-          KT20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain

-          KT21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta

-          KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet ja

-          KT90 Mitättömät äänestysliput perusteittain

 

 Raportit ovat saatavilla kokouksessa ja ne liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi tuloslaskentajärjestelmän  raportit.

Lisäksi keskusvaalilautakunta vahvistaa

-  ne äänimäärät, jotka kukin ehdokas on kunnassa saanut
-  mitättömien äänten määrän kunnassa ja
-  äänten kokonaismäärän kunnassa (hyväksytyt äänet yhteensä +
   mitättömät äänet).
Luvut kuitataan valmiiksi laskentajärjestelmään.

 

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Keskusvaalilautakunta vahvisti äänimäärät liitteiden mukaisesti.