Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 21


3 Eläinlääkintähuollon asiakasmaksut

Eläinlääkintähuollon asiakasmaksujen hyväksyminen

3214/02.03.00.00/2023

 

 

Ympäristöterveydenhuollon jaosto 04.04.2023 § 23

 

 

Lisätiedot Ympäristöterveydenhuollon johtaja vs. Kirsi Hiltunen puh. 013 330 8206

 

 

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hiltunen Kirsi:

 

 Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että eläinlääkintähuollon asiakasmaksut hyväksytään liitteen mukaisesti ja maksut tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunta voi periä kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta niiden eläinten osalta, joita on hoidettu eläinlääkärin vastaanotolla. Lisäksi voidaan periä maksu keskitetystä yhteydenottopalvelusta. Maksuilla voidaan lainsäädännön mukaisesti kattaa toimitiloista ja työvälineistä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön (14.12.2022) 14 §:n mukaan aluevaltuusto päättää asiakasmaksuista, mukaan lukien eläinlääkintähuollon asiakasmaksut. 

 

Nykyisin voimassa olevat eläinlääkintähuollon maksut ovat olleet käytössä 1.1.2020 alkaen. Maksuja on peritty sekä peruseläinlääkäripalveluista että kiireellisestä eläinlääkäriavusta. Lisäksi on peritty maksu keskitetystä puhelinpalvelusta virka-ajan ulkopuolella. 

 

Eläinlääkintähuollon kustannusten kattamiseksi?ja perustasoisten palvelujen kohtuullisen hinnoittelun turvaamiseksi asiakasmaksuja on syytä uudistaa. Klinikkamaksuihin ehdotetaan nykyistä korkeampaa toimenpidemaksua leikkauksille, porayksikköä tai röntgeniä vaativille hammashoidoille ja virallisille röntgenkuvauksille. Kissojen sterilaation sekä kissojen ja koirien kastraation osalta toimenpidemaksu ehdotetaan pidettävän jatkossakin nykyisen suuruisena. 

 

Edellä kuvattu ehdotus on linjassa eduskunnan 8.2.2023 hyväksymän uuden eläinlääkintähuoltolain (285/2023) kanssa. Lain voimaantulosta säädetään myöhemmin valtioneuvoston erillisellä päätöksellä. Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan laki tulee voimaan vuonna 2024. Uudessa laissa on määritelty eläinlääkintähuollon perustoimenpiteet, jotka tulee järjestää alueella. Sen lisäksi on säädetty järjestämisvastuun ulkopuolisten toimenpiteiden hinnoittelusta. 

 

 

Aluehallitus 04.05.2023 § 88

 

 

Lisätiedot Ympäristöterveydenhuollon johtaja Elina Felin

 elina.felin@siunsote.fi

 Puh. 013 330 9850

 

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että eläinlääkintähuollon asiakasmaksut hyväksytään liitteen mukaisesti ja maksut tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 23/ 04.04.2023.

 

 

 

Aluevaltuusto 16.05.2023 § 21

 

 

Päätösehdotus Aluehallitus:

 

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että eläinlääkintähuollon asiakasmaksut hyväksytään liitteen mukaisesti ja maksut tulevat voimaan 1.7.2023 alkaen.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.