Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.06.2021/Pykälä 14


 

 

Poikkeamislupahakemus koskien Patala 6:3 kiinteistöä

 

Tekninen lautakunta 29.06.2021     

186/10.03.00.02/2021  

 

Valmistelija: rakennustarkastaja Niko Kolari, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,

puh. 0505771440, email: niko.kolari@heinavesi.fi

 

 

Hakija  -----------------------  

 

Rakennuspaikka

Kunta  Heinävesi

Kylä  Vaaluvirta

Tila ja RN:o Patala 6:3

Kaava  Heinävedenreitin rantayleiskaava

Pinta-ala  5100 m2

 

Hakemus

Lomarakennuksen rakentaminen

 

Kaavallinen tilanne

Rakennuspaikka sijaitsee Heinävedenreitin rantayleiskaava-alueella.  Alue on kaavassa merkinnällä RA eli loma-asuntoalue. RA-alueelle saa sijoittaa yhtä rakennuspaikkaa kohden yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m². Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m².

 

Rakentamisrajoite, josta poikkeamista haetaan

Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §; lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

 

Selostus poikkeamisesta

Haetaan poikkeusta Heinäveden rakennusjärjestyksen määräykseen. Loma-asunnon tulisi sijaita 25 metrin päässä rannasta ja rakennettavan loma-asunnon etäisyys rantaa olisi noin 17 metriä. Rakennuslupapäätöstä ei voi tehdä kaavamääräysten eikä rakennusjärjestyksen vastaisesti.

 

Hakijan esittämät perustelut

Yleisen kesäisin vilkkaan tien läheisyys, rannan monimuotoisuus

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on kuullut naapurin. Naapurilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Voimassa olevan hallintosäännön 26 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisluvista.

 

Rakennustarkastajan esitys

Rakennustarkastaja esittää, että lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Perustelut

Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.

 

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla ja todennut hakijan perustelut aiheellisiksi.

 

 

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava vastaavan ajan kuluessa.

 

Esityslistan oheismateriaalina kaavaote ja asemapiirros.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Nykänen Jenni

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.