Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.06.2021/Pykälä 15


 

 

Poikkeamislupahakemus koskien Laukankallio 8:155 kiinteistöä

 

Tekninen lautakunta 29.06.2021     

187/10.03.00.02/2021  

 

Valmistelija: rakennustarkastaja Niko Kolari, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,

puh. 0505771440, email: niko.kolari@heinavesi.fi

 

Hakija  ---------------  
 

Rakennuspaikka

Kunta  Heinävesi

Kylä  Kypäräjärvi

Tila ja RN:o Laukankallio 8:155

Kaava  Rantaosayleiskaava

Pinta-ala  5185 m2

 

 

Hakemus

Loma-asunnon rakentaminen

 

Kaavallinen tilanne

Rakennuspaikka sijaitsee rantaosayleiskaava-alueella.  Alue on kaavassa merkinnällä ARA eli asuin- tai loma-asuntoalue. ARA-alueelle saa sijoittaa yhtä rakennuspaikkaa kohden yhden loma-asunnon tai vaihtoehtoisesti yhden ympärivuotisen asuinrakennuksen sauna- ja talousrakennuksineen. Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.

 

Rakentamisrajoite, josta poikkeamista haetaan

Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §; lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

 

Selostus poikkeamisesta

Haetaan poikkeusta Heinäveden rakennusjärjestyksen määräykseen. Loma-asunnon tulisi sijaita 25 metrin päässä rannasta ja rakennettava loma-asunto tulee sijaitsemaan noin 18,5 metrin päähän rannasta.

 

Hakijan esittämät perustelut

Rakennuspaikalla on jyrkkä kallioseinämä, jonka vuoksi rakennusta ei voida sijoittaa muuhun kohtaan.

 

Naapurien kuuleminen

Hakija on kuullut naapurin. Naapurilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

 

Voimassa olevan hallintosäännön 26 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisluvista.

 

Rakennustarkastajan esitys

Rakennustarkastaja esittää, että lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Perustelut

Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.

 

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla ja todennut hakijan perustelut aiheellisiksi.

 

 

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava vastaavan ajan kuluessa.

 

Esityslistan oheismateriaalina kaavaote ja asemapiirros. 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Nykänen Jenni

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.