Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 265


3 Vaaliviranomaiset aluevaalit 2022

 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen aluevaaleihin 2022

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 265  

211/00.00.00.00/2021  

 

Valmistelija Hallintosihteeri Tiina Hämäläinen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,

 gsm 040 7101 937, email: tiina.hamalainen@heinavesi.fi

 

 Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

 

 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

 

 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

 Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaali-piirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekis-teriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimi-kunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

 Ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

 Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

 Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoite-taan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 

 Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

 Vaalilautakunnat:

 Heinäveden kunnassa on kaksi äänestysaluetta, joihin on asetettava vaalilautakunnat:

 

 - 001 Etelä-Heinävesi

 - 002 Pohjois-Heinävesi

 

 Vaalitoimikunta:

 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.10.2021 § 232 ennakko-äänestyksen järjestämisestä vaalilain 9 §:ssä tarkoittamissa laitoksissa. Asetetaan yksi vaalitoimikunta.

 

 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan  puheenjohtajien ja  varapuheen-johtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilauta-kunnalle.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. asettaa Etelä-Heinäveden ja Pohjois-Heinäveden äänestysalueiden vaalilautakunnat ja valita vaalilautakuntiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä ja

2. asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan ja valita vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä kolme varajäsentä.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan liitteen mukaisesti.

 

 Pöytäkirjan liitteenä § 265/1 aluevaalien 2022 vaaliviranomaiset.