Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 263


Hakemus

 

 

Kunnan väliaikaisrahoitus / Heinävesi vanhaintuki ry

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 263  

270/02.05.03/2021  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi; talousjohtaja Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi

 

 Heinäveden Vanhaintuki Ry on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) (09.03.2021 ARA-05.01.02-2021-16) purkuluvan Heinävesi, Niittykuja 2 vuokratalon purkamiseen. Vuokratalossa on 22 asuntoa, 692 m². Niittykuja 2 kerrostalo on tyhjentynyt asukkaista. Vuokra-asunnon hakijoita ei ole ollut pitkään aikaan. Tyhjistä asunnoista tulee paljon vuokratappiota yhdistykselle. Asunnoissa ei ole omia saunoja, niin vähäinen kysyntä ei kohdistu näihin asuntoihin. Asuntoja pitäisi peruskorjata, mitä ei kannata tehdä vähäisen kysynnän takia.

 

Heinäveden Vanhaintuki Ry on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) (18.03.2021 ARA-04.-01-2021-1) purkuavustuksen kohteen purkukustannuksiin.  Purkamiskustannuksiksi ARA hyväksyy alustavasti 115 000 euroa ja myöntää hakijalle niiden kattamiseen 103 500 euroa avustuksen. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 90 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Purkuavustus on tarpeen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen talouden tervehdyttämiseksi. ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun kohde on kokonaan purettu ja ARA on saanut asiaa koskevat tarpeelliset selvitykset. Hakemus selvityksineen tulee antaa ARAlle viimeistään 31.8.2022 mennessä.

 

Heinäveden Vanhaintuki Ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka omistaa kiinteistöjä osoitteissa Sairaalantie A, B, C ja D, Niittykuja 2 ja Sepäntie 10-14. Vuokrattavia asuntoja on yhteensä 95 kpl.

 

Heinäveden Vanhaintuki Ry:n talous on ollut hyvin tiukka ja yhdistyksellä ei ole kassavaroja, eikä lainansaantimahdollisuutta rahoittaa hanketta. Hankkeen arvioitu olevan 115.000 euroa. Heinäveden Vanhaintuki ry pyytää Heinäveden kunnalta lyhytaikaista lainaa Niittykuja 2:n purkamisen ajaksi. Tarkempi lainasumma selviää kun tarjoukset purkamisesta on saatu. Heinäveden Vanhaintuki Ry maksaa lainan takaisin kun purkaminen on tehty ja ARA:n purkuavustus saatu.

 

Lainan antamista ei ole kuntalaissa samalla tavoin rajoitettu kuin takauksen tai muun vakuuden antamista. Laina voidaan antaa myös kuntakonsernin ulkopuoliselle tai muulle kuin kuntien määräysvallassa olevalle yritykselle, mutta sitä rajoittavat kunnan toimiala sekä EU:n kilpailulainsäädäntö (ml. valtiontukisääntely). Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

 

Heinäveden Vanhaintuki Ry on yhdistys, joka on yleishyödyllinen. Heinäveden kunta ei anna väliaikaisrahoitusta yritykselle. Yleishyödyllinen yhdistys hoitaa kunnan sosiaalista asuntotuotantoa. Kunta saa väliaikaisrahoituksen vakuudeksi yhdistykseltä ARA:n päätöksen ja väliaikaisrahoituksen osalta tehdään velkakirja, kuten tehdään muidenkin yhdistysten kanssa väliaikaisrahoituksessa. Heinäveden kunnassa ei ole muita vastaavia sosiaalista asuntotuotantoa hoitavia yhdistyksiä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

1) myöntää Vanhaintuki Ry:lle tilapäisrahoitusta yhdistyksen Niittykuja 2 kerrostalon purkuun purkuavustusta vastaan 103 500 euroa. Rahoituksen korkona käytetään samaa korkoa, kuin kunnan pitkäaikaisen lainan korko on 0,259%.

2) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Heinäveden kunnan puolesta erillisen velkakirjan, sopimaan lainan tarkemmista ehdoista ja nostoaikataulusta.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 Jari Puustinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.