Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 10


1 Heinäveden maaseututoimi_sopimus_2023

 

 

Maaseututoimen järjestäminen Heinävedellä

 

Kunnanhallitus 24.05.2021 § 130 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

 Lain mukaan (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 2010/210 4 §) kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä (maatalousyrittäjä).

 

Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos 1 ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset eivät kunnassa täyty, kunnan on liityttävä vaatimukset täyttävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen (yhteistoiminta-alue).

 

Heinäveden kunta on kuulunut tähän saakka Savonlinnan kaupungin alaiseen maaseudun yhteistoiminta-alueeseen. Alueeseen kuuluvat Savonlinna, Enonkoski ja Heinävesi.

 

Pohjois-Karjalassa maaseutuhallinnon palveluita on keskitetty, niin että Liperin kunta hoitaa vuoden 2021 alusta koko Pohjois-Karjalan maaseututoimea. Maakunnassa on noin 2 000 maatilaa, ja erilaisia tukihakemuksia on vuosittain yli 10 000 kappaletta. Heinäveden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että myös Heinävesi liittyy tähän maakunnan toiminnalliseen kokonaisuuteen.

 

Heinäveden kunnan ja Savolinnan kaupungin välisen maaseututoimen järjestämistä koskeva sopimuksen voi irtisanoa seuraavan kalenterivuoden alusta, mikäli irtisanominen on tehty kirjallisesti vähintään yhtä (1) vuotta aiemmin. Heinäveden kunta on käynyt neuvotteluja asiasta Savonlinnan kaupungin ja Liperin maaseututoimen kanssa vuoden 2020 aikana.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinäveden kunta irtisanoo nykyisen maaseututoimen sopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa päättymään 31.12.2022 ja esittää Liperin kunnalle, että kunta liittyy 1.1.2023 alkaen Liperin kunnan hallinnoimman Pohjois-Karjalan maakunnalliseen YTA-alueeseen uuden maaseudun rahoituskauden alkaessa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

Valtuusto 14.06.2021 § 41 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Heinäveden kunta irtisanoo nykyisen maaseututoimen sopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa päättymään 31.12.2022 ja esittää Liperin kunnalle, että kunta liittyy 1.1.2023 alkaen Liperin kunnan hallinnoimman Pohjois-Karjalan maakunnalliseen YTA-alueeseen uuden maaseudun rahoituskauden alkaessa.

 

Päätös Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.

 

 

Kunnanhallitus 07.02.2022 § 16 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

Heinäveden ja Liperin kunnan yhteistoimintasopimuksessa (liite) on

määritelty sopimuksen sisältö koskemaan pääosin laissa säädettyjä

tehtäviä (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2020/210).

Heinäveden kunnan lomituspalveluiden järjestäminen ei kuulu tämän sopimuksen piiriin. Sopimuksella Heinäveden kunta tulee osaksi Pohjois-Karjalan maaseutupalveluita, jonka muodostavat Ilomantsin kunta, Joensuun kaupunki, Juuan kunta, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, Lieksan kaupunki, Liperin kunta, Nurmeksen kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta, Polvijärven kunta ja Rääkylän kunta.

 

Sopimuksella yllämainitut kunnat sopivat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) 6 §:n mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta edellä mainitun lain 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Lisäksi tällä sopimuksella sopijakunnat sopivat poikkeusoloihin varautumisen järjestämisen periaatteista.

 

Hyväksyttävässä sopimuksessa mainittuja tehtäviä hoitaa ja päätösvaltaa

käyttää kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin, joka

on Liperin kunnan maaseutulautakunta. Maaseutulautakunnassa

päätöksentekoon osallistuvat sellaisista kunnista valitut lautakunnan

jäsenet, joilla kunnilla on YTA-alueen kanssa sopimus kyseisistä

palveluista. Heinäveden kunnan tulee nimetä maaseutulautakuntaan

varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen 1.1.2023 alkaen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen Liperin kunnan kanssa 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

Valtuusto 21.02.2022 § 10  

7/00.04.01/2021  

 

Valtuuston esityslistan liitteenä Heinäveden kunnan ja Liperin kunnan välinen sopimus maaseutuhallintopalveluiden tuottamisesta.

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen Liperin kunnan kanssa 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.