Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 20


 

 

Valtuustoaloite - Elinkeinoasioiden luottamuselin

 

Valtuusto 22.03.2021 § 25 

 

Valtuutettu Mikko Keinonen ja 7 muuta valtuutettua jättivät seuraavan aloitteen:

 

Elinkeinoasioiden luottamuselin

 

Moni heinäveteläinen yrittäjä on valittanut, että viestintä kunnan kanssa ei toimi toivotulla tavalla. Yrittäjät eivät koe saavansa riittävästi tietoa valmisteilla olevista hankkeista ja kilpailutuksiin toivotaan vielä parannuksia, jotka parantaisivat paikallisten mahdollisuuksia yleensä jättää tarjous. Myöskään yrittäjien asiantuntemusta ei monen mielestä hyödynnetä riittävästi.

 

Tilannetta selittää suurelta osin, että kunnan hallintokin toimii pienellä resursseilla. Yhteydenpito yrittäjiin kuuluu kunnanjohtajan toimialaan, ja tämä on jo muutenkin täystyöllistetty.

 

Kunta ostaa nykyään palveluita Business Joensuulta, ja yritysneuvoja on Heinävedellä keskimäärin kaksi päivää viikossa. Business Joensuun yritysneuvoja ei kuitenkaan osallistu kunnan päätöksentekoon eikä ole varsinainen kunnan edustaja, joten hänen roolinsa ei riitä ylläpitämään riittävää yhteyttä kunnan ja yrittäjien välillä.

 

Yrittäjät ovat kuitenkin keskeinen voimavara Heinävedellä, kuten missä tahansa pienessä kunnassa. Siksi viestiyhteyden kunnan ja yrittäjien välillä pitää toimia ongelmitta. Muuten tieto korvautuu huhuilla, olettamuksilla ja epäluulolla, mikä puolestaan heikentää viestintää entisestään.

 

Jotta tilannetta pystytään parantamaan, tarvitaan yhteinen foorumi, joka toimii viestinnän alustana. Nykyään kunta järjestää yrittäjien aamukahveja, mutta niitä on vain muutaman kerran vuodessa, ja niissäkin keskusteluaika on yleensä rajattu noin tuntiin. 3 -4 tuntia yhteistä keskustelua vuodessa näin tärkeästä asiasta ei riitä.

 

Yllä mainituista syistä esitämme, että kunta alkaa selvittää elinkeinoasioihin keskittyvän, viranhaltijoista, poliittisista päättäjistä ja yrittäjistä koostuvan luottamushenkilöelimen perustamista. Elin voi olla nimeltään neuvottelukunta, jaos tai jopa lautakunta. Nimellä ei kuitenkaan ole paljon väliä, sillä tärkeintä on, että sellainen on yleensä olemassa, sillä on virallinen status ja se kokoontuu säännöllisesti.

 

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 84 

   

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa aloitteen yleishallinnon selvitettäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 56 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

Aloitteeseen kunnanhallitus toteaa, että hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii

kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Nykyistä toimielinrakennetta ei ole syytä muuttaa. Kunnanhallitus toteaa että kuntastrategiassa on linjattu että kunnan strategisena kärkihankkeena on aktiivinen elinvoiman kehittäminen - yritykset, työllisyys ja väestö.

 

Muutosten avulla tai osittain pakottamana kuntien alueellinen yhteistyö lisääntyy. Tämä vaatii paljon yhteistyötä ja yhdessä tekemistä kuntien sisällä omien kuntalaisten, yrittäjien ja järjestöjen kanssa sekä muiden kuntien ja alueiden välillä. Kunnan päämääränä on elinvoimainen kunta.

Toimenpiteinä on kuntastrategiassa nostettu, se että kunta on organisoinut yrityspalvelunsa seudullisesti. Kunta tekee aktiivisesti työtä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Uusien investointien saaminen kuntaan.

Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastataan koulutustarjonnalla, työelämän ja oppilaitosten yhteistyöllä. Työllistymisen ja työllistämisen eri tukimuotojen aktiivinen hyödyntäminen on tärkeää.

 

Business Joensuun, Heinäveden kunnan ja kunnan alueen yrittäjien välisen yhteistyön kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja se on yksi kehittämisen tavoitteista kuluvalle vuodelle.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus

1) merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen kunnan elinkeinoasioiden luottamuselin,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

Valtuusto 09.05.2022 § 20  

80/00.01.01.03/2021  

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus

1) antaa yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

2) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.