Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 21


 

 

Valtuustoaloite, Rinnekeskus Pääskyvuori

 

Valtuusto 25.01.2021 § 7 

 

 

Valtuutettu Mikko Keinonen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Rinnekeskus Pääskyvuori on Heinävedelle tärkeä vetovoimatekijä ja myös tärkeä toimija kuntalaisten yleisen hyvinvoinnin kannalta.

 

Pääskyvuori toimii kuitenkin jatkuvasti kannattavuuden rajalla. Rinnekeskuksen kulut ovat isot, mutta tulot ovat epävakaat lämpimien talvien vuoksi.

 

Heinäveden kunta tekee yhteistyötä Pääskyvuoren kanssa ostamalla siltä latujen kunnossapidon. Tämä on kummankin kannalta edullinen järjestely, sillä kunta saa palvelun todennäköisesti halvemmalla kuin hoitamalla työn omin voimin, koska latukoneen liisaus, huolto ja polttoaineet sekä työntekijät palkat tulisivat maksamaan enemmän kuin Pääskyvuoren laskutus. Toisaalta Pääskyvuori saa tätä kautta vakaata tuloa.

 

Tästä järjestelystä huolimatta Pääskyvuori on edelleen tilanteessa, jossa sen tulot vaivoin riittävät toiminnan ylläpitämiseen. Tästä syystä vallitsee jatkuvasti uhka, että Pääskyvuori lopettaa toimintansa.

 

Koska Pääskyvuoren arvo Heinävedelle on kiistaton, kunta voisi harkita tukevansa Pääskyvuoren toimintaa nykyistä enemmän. Pienikin rahallinen sijoitus auttaa tilannetta, sillä kun marginaalit ovat pienet, satasetkin lasketaan. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Varkauden kaupunki pitää yllä Vattuvuorta maksamalla yrittäjälle vuosittain 100 000 euroa hoitokorvausta.

 

Kunta ei voi suoraan tukea yksittäistä yritystä, mutta se voi ostaa palveluita. Pääskyvuoren tapauksessa palveluiden osto ei johda edes kilpailun vääristymiseen, koska Pääskyllä ei ole Heinävedellä kilpailijoita.

 

Jos Pääskyvuoren toiminta jatkuu, pitää miettiä uusia tapoja, joilla kunta voisi olla mukana toiminnassa. Se ei kuitenkaan ehdi auttaa tätä vuotta. Nopea apu ennen uusia järjestelyitä voisikin olla vaikkapa ostaa sopiva määrä päivälippuja jaettavaksi ilmaiseksi kuntalaisille tai jokin muu palvelu, jonka rinnekeskus pystyisi tuottamaan palkkaamatta lisää henkilökuntaa.

 

 

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

Kunnanhallitus 08.02.2021 § 18 

  

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa aloitteen yleishallinnon selvitettäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 57 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi

 

Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu valtiontukisääntelyn piiriin. Valtiontukia koskevat yleiset reunaehdot määritellään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artikloissa 87-89. Säännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua.

 

Heinäveden kunta tukee paikallista yrittäjyyttä erityisesti Business Joensuun yrityspalveluiden kautta. Yhtiö tarjoaa palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen. Business Joensuu Oy on useiden erilaisten projektien toteuttaja, hallinnoija ja rahoittaja.

 

Erilainen markkinointi-, viestintä- ja tapahtumayhteistyö on jo nyt osa kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus

1) merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitte Rinnekeskus Pääskyvuori,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Valtuusto 09.05.2022 § 21  

20/00.04.02/2021  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus

1) antaa yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

2) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.