Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 171


2 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2022

 

 

Talousarvion toteutuma tammi-heinäkuu 2022

 

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 171  

197/02.02.01/2022  

 

Valmistelija kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5505811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi, Talousjohtaja Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi

 

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita heinäkuun lopun talousarvion toteutumaraportoinnista:

 

Käyttötalouden ja investointien raportointi valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa. Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio,  tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä vastuualuejohtajat raportoivat valtuustolle kaksi kertaa vuodessa eli tilanteiden 31.7. ja 31.12 mukaan.

 

Alkuperäinen talousarvio on merkitty alijäämäiseksi 639.842 euroa. Talousarvion tuloslaskelmaan ei ole tehty määrärahamuutoksia. Tammi-heinäkuun viranhaltijoiden laatiman tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi 969.086 euroa. Esitettyjen määrärahamuutosten ja lisämäärärahojen jälkeen alijäämä muodostuu 1.195.667 euroa alijäämäiseksi.

 

Investointeihin on valtuusto päättänyt jo vuoden aikana määrärahamuutoksia, jolloin investointien menot ovat 1.448.135 euroa, investointien tulot 0 euroa ja investoinnit netto 1.448.135 euroa.

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutumaraportti 1.1. - 31.7.2022 ja siinä

 

- tuloslaskelmat

- tase

- rahoituslaskelma

- hallintokuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta tilinpäätösennusteineen

- investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit tilinpäätösennusteineen

- esitetyt määrärahamuutokset ja lisämäärärahat

- vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-alueittain

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus

1. merkitsee talousarvion toteutumaraportin 1.1. - 31.7.2022 sekä tilinpäätösennusteet tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi,

2. esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2022 määrärahanmuutokset ja lisämäärärahat liitteen mukaan seuraavasti:

määrärahanmuutoksia käyttötalouteen seuraavasti; toimintatuottoihin, kustannuspaikkojen välisiä siirtoja 32.000 euroa ja toimintakuluihin, kustannuspaikkojen välisiä siirtoja 516.873 euroa. Nettovaikutukset nolla.

määrärahanmuutoksia käyttötalouteen toimintatuottoihin -20.000 euroa ja toimintakuluihin -222.000 euroa.

lisämäärärahoja käyttötalouteen seuraavasti; toimintatuottoihin 116.259 euroa ja toimintakuluihin 1.739.414 euroa.

rahoitukseen seuraavasti; verotuloihin 838.000 euroa ja valtionosuuksiin 27.330 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 Talousjohtaja Kristiina Räsänen oli kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.