Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinäveden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/heinavesi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 8


 

 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus sähköjohtojen sijoittamiseksi

 

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 8  

77/10.03.00.10/2022  

 

 

 

 Valmistelija rakennustarkastaja Niko Kolari, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,

 puh. 0505771440, email: niko.kolari@heinavesi.fi

 

 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy hakee lupaa 0,4 kV avojohtolinjan saneeraukselle Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä kiinteistöillä Ruokovesi 90-404-2-367 ja Kotila 90-404-2-315 vaihtoehdon 1 mukaisesti. Linja on tarkoitus saneerata 0,4 kV ilmajohdoksi käyttämällä riippukierrejohdinta (Amka). Saneerattavan ilmajohdon reittiä suoristetaan peltomaisemaan syntyvien kulmarakenteiden välttämiseksi.

 

Hakija ei ole päässyt kaikkien maanomistajien kanssa sopimukseen.

 

 

Hakija perustelee hakemusta seuraavasti: 

 

Kohde on sisällytetty työohjelmaan vanhan avojohtolinjan kunnossapitohavaintojen vuoksi. Linjan pylväät ovat vm. 1966-67. Sähkömarkkinalaki velvoittaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kehittämään verkkoa sekä varmistamaan sähkönjakelun häiriöttömyyden. Avolinjan saneeraamisella saadaan kuluttajat jakeluvarmemman sähkön piiriin sekä parannetaan alueen sähkönjakelun turvallisuutta. Kiinteistön Kotila 90-404-2-315 maaperän kallioisuuden vuoksi kohteessa ei käytetä maakaapelointia.

 

Hakija pyytää Heinäveden rakennusvalvontaviranomaista määräämään MRL 161 §:n mukaisesti sähköjohtojen sijoittamisesta vaihtoehdon 1 esittämällä tavalla, koska se on kustannustehokas ratkaisu eikä tuota maanomistajille kohtuutonta haittaa. Vaihtoehto 2 on myös teknisesti toteuttamiskelpoinen, mutta tämä vaihtoehto aiheuttaisi turhan kulmarakenteen peltomaisemaan sekä pidentäisi sähkönjakelun keskeytyksiä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan:

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 

 

Esityslistan oheismateriaalina 8§/1 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus sekä hakemuksen liitteenä olevat kartat ym. liitteet.

 

Hakemuksen johdosta pidettiin 7.9.2022 katselmus paikan päällä. Esityslistan oheismateriaalina 8§/2 muistio katselmuksesta.  

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Eskelinen Anna-Kaisa

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää, että linja saneerataan 0,4 kV ilmajohdoksi vaihtoehdon 1 mukaisesti.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.