<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 07.02.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 07.02.2023 / Poikkeamislupahakemus koskien Soukkionlahti 3:31 kiinteistöä]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 07.02.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 07.02.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 06.02.2023 / Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta]]><![CDATA[Valtuusto 06.02.2023 / Koivukumpu 90-430-4-36 määräalan myyminen]]><![CDATA[Valtuusto 06.02.2023 / Kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen]]><![CDATA[Valtuusto 06.02.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Valtuusto 06.02.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Yksityisteiden valtionavustusten kuntaosuudet]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen luonnoksesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Valtionavustus kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Kunnan metsien hoito]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 30.01.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhteistyötoimikunta 18.01.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Yhteistyötoimikunta 18.01.2023 / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma]]><![CDATA[Yhteistyötoimikunta 18.01.2023 / Työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2022-2023 lisäys]]><![CDATA[Yhteistyötoimikunta 18.01.2023 / Heinäveden kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023]]><![CDATA[Yhteistyötoimikunta 18.01.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Yhteistyötoimikunta 18.01.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 18.01.2023 / Vaaliviranomaisten koulutus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 18.01.2023 / Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 18.01.2023 / Hyväksyttyjen ennakko- ja kirjeäänestysten merkitseminen äänioikeusrekisteriin]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 18.01.2023 / Lähetekuorten toimittaminen kunnan keskusvaalilautakunnalle]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 18.01.2023 / Vuoden 2023 eduskuntavaaleista tiedottaminen]]>