Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 10


 

 

Hankkeiden välirahoituksen periaatteet

 

Elinvoimajaosto 27.01.2021 § 3 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

 

Ilomantsin kunta on myöntänyt hankkeille hankeaikaista lainoitusta kunnanvaltuuston 14.11.2006 §:ssä 63 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kunnan myöntämän lainoituksen perusteena on hyväksytty hanke, jota vastaan kunta on voinut myöntää korotonta lainaa enintään puolet hankkeen hyväksytystä julkisesta rahoituksesta. Kunta ei ole edellyttänyt lainalle vakuutta. Kunnanhallitus on päättänyt lainan myöntämisestä ja lainaehdoista.

 

Kuntalain (410/2015) §:ssä 129 säädetään lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antamisesta. Kyseisen §:n 3 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Kunnan on otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

 

Ilomantsin kunnan hallintosäännön 52 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista.

 

Kunnan edelleen haasteellinen taloustilanne ja EU:n ohjelmakausien vaihtuminen sekä niiden painotukset huomioiden elinvoimajaoston on tarpeellista käydä keskustelu ja antaa evästyksensä siitä, uudistetaanko kunnan hankkeille myöntämien lainojen periaatteita. Elinvoimajaoston tehtävä on myös arvioida hanketoiminnan kokonaismerkitys kunnan elinvoiman edistämisessä.

 

Leader-hankkeissa hanketoimija voi ennen hankkeen ensimmäistä maksatusta hakea 20 %:n ennakon Ruokavirastolta hankkeen käynnistämiseen. Esimerkiksi 100 000 €:n hankkeessa, jossa julkinen tuki on 50 %, ennakko on 8000 € ja vastaavasti samansuuruisen 75 %:n julkisen tuen hankkeessa Ruokavirasto voi myöntää jopa 12 000 €:n ennakon. Ruokaviraston käsittelyaika ennakkoa haettaessa on viikko.

 

Hanketoimijoiden hankebudjetit ovat kasvaneet merkittävästi valtuuston alkuperäisen linjauksen jälkeen. Ilomantsin kunta lainoittaa hankkkeita korottomalla lainalla keskimäärin 50 000 €:lla vuodessa.

 

Elinvoimajaoston harkittavaksi tulee, asetetaanko hankkeiden välirahoitukselle uusia periaatteita, joita voisivat olla esimerkiksi laina-ajan enimmäispituuden määrittäminen, rahoituskaton määrittäminen hakijaa  tai kuntaa kohti, lainoituksen hakeminen ennen hanketoimenpiteiden aloittamista, Ruokaviraston ennakkorahoituksen käyttäminen Leader-hankkeissa hankkeen ensisijaisena välirahoituksena ja lainan lyhentäminen sitä mukaa, kun hankkeen maksatuksia haetaan.

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Elinvoimajaosto käy evästyskeskustelun hankkeiden välirahoituksen periaatteista ja antaa ohjeistuksensa asian valmisteluun.

 

Päätös Elinvoimajaosto kävi evästyskeskustelun hankkeiden välirahoituksen periaatteista ja antoi seuraavat ohjeet asian jatkovalmisteluun:

1. Leader-hankkeissa välirahoituksena  on käytettävä Ruokaviraston myöntämää ennakkorahoitusta.

2.  Välirahoitus myönnetään myönteistä rahoituspäätöstä vastaan ja siitä laaditaan velkakirja. Välirahoituksena myönnettyä lainaa on lyhennettävä hankeaikana hankkeen maksatusten toteutuessa.

3. Hanketoimijan on haettava välirahoitus kunnalta hakemuksella, jossa hakija kuvaa hankkeen. Hakemukseen on liitettävä myönteinen rahoituspäätös ja lainan takaisinmaksusuunnitelma.

4.Välirahoituksen myöntämisestä päättää kunnanhallitus.

5. Välirahoitus on korotonta.

6. Välirahoituksen laina-aika on enintään 36 kk.

7. Hanketoimijalla voi olla kerrallaan yksi välirahoitus.

8. Välirahoituslainan suuruus on enintään 10 000 €, suurissa hankkeissa enintään 15 000 €.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. hallintojohtaja Jari Kattainen 

 

 

Kunnanhallitus 08.02.2021 § 27 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 hallintojohtaja Jari Kattainen, jari.kattainen@ilomantsi.fi

 

Ilomantsin kunnanvaltuusto päättää hankerahoituksen periaatteista ja kunnanhallitus pättää lainan myöntämisestä ja lainaehdoista. Ilomantsin kunnan hanketoiminnan korottoman välirahoituksen myöntämisen ja välirahoituksen lainaehtojen päivittäminen on tarpeen. Päivittämisen taustana ovat hanketoimijoiden kasvaneet budjetit sekä kunnan haasteellinen taloustilanne ja EU:n ohjelmakausien vaihtuminen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että

1. Leader-hankkeissa välirahoituksena  on käytettävä Ruokaviraston myöntämää ennakkorahoitusta.

2.  Välirahoitus myönnetään myönteistä rahoituspäätöstä vastaan ja siitä laaditaan velkakirja. Välirahoituksena myönnettyä lainaa on lyhennettävä hankeaikana hankkeen maksatusten toteutuessa.

3. Hanketoimijan on haettava välirahoitus kunnalta hakemuksella, jossa hakija kuvaa hankkeen. Hakemukseen on liitettävä myönteinen rahoituspäätös ja lainan takaisinmaksusuunnitelma.

4.Välirahoituksen myöntämisestä päättää kunnanhallitus.

5. Välirahoitus on korotonta.

6. Välirahoituksen laina-aika on enintään 36 kk.

7. Hanketoimijalla voi olla kerrallaan yksi välirahoitus.

8. Välirahoituslainan suuruus on enintään 10 000 €, suurissa yli 100 000 €:n  hankkeissa enintään 15 000 €.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanvaltuusto 22.03.2021 § 10  

34/02.05.02/2021  

 

Kunnanhallitus on päättänyt hankkeiden välirahoituksen periaatteista kokouksensa 8.2.2021 §:ssä 27 ja esittää välirahoituksen periaatteet kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. kunnanjohtaja Marjut Ahokas

 2. hallintojohtaja Jari Kattainen

 3. Kirjanpito