Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 11


Liite 1 Sidonnaisuudet

 

 

Sidonnaisuusrekisteri-ilmoitus

 

Tarkastuslautakunta 28.01.2021 § 5 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut puheenjohtaja.

 

 Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaisen luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

 Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kuntaliitto on ohjeistanut sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tekemisestä. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

 Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään.               

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kunnanvaltuusto 22.03.2021 § 11  

37/00.03.01/2021  

 

 

Päätös Hyväksyttiin.