Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 12


 

 

Aloite, sähköisen tapahtumakalenterin perustaminen tai parantaminen, Antti Hiltunen

 

Kunnanhallitus 01.03.2021 § 35 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

Valtuutettu Antti Hiltunen esittää 9.11.2020 kunnanvaltuustolle jättämässään aloitteessa sähköisen tapahtumakalenterin perustamista tai parantamista.

 

Aloitteessa todetaan, että Ilomantsin kunnassa järjestetään paljon tapahtumia järjestöjen kautta. Tapahtumista ja niiden aikatauluista informoidaan perinteisesti lehti-ilmoituksilla. Paikallislehtien levikkialueiden ulkopuolelle tai mahdollisesti Ilomantsiin muuttavien henkilöiden osalta on haastavaa tietää paikkakunnalla järjestettävistä tapahtumista.

 

Aloitteen tekijä toteaa edelleen, että Ilomantsin kunnalla ja järjestöillä ei ole yhtenäistä sähköistä kalenteria. Aloitteen tekijä esittää, että Ilomantsin kunta perustaa tai parantaa sähköisen kalenterin upottamista ilomantsi.fi -sivustolle ja että Ilomantsin kunta hallinnoisi tapahtumien kirjaamisen.

 

Kalenteri olisi tarkoitettu Ilomantsin kunnan ja järjestöjen järjestämille omille tapahtumille, kuten esimerkiksi Perhekahvilan, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton ja Sydänliiton Ilomantsissa järjestämille tapahtumille. Kalenteria nostettaisiin näkyville tarpeen mukaan somekanavilla, esimerkiksi Facebookin Ilomantsin info-sivustolla tai muilla hyväksi katsotuilla tavoilla.

 

Syksyn ja talven aikana Pohjois-Karjalaan on kehitetty maakunnallinen tapahtumakalenteri maakuntaliiton johdolla. Pohjois-Karjalan kaikkien kuntien, maakuntaliiton, VisitKarelian, Business Joensuun, Keski-Karjalan kehitysyhtiön, Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian tarjoama tapahtumakalenteri on julkaistu helmikuun puolivälissä.

 

Maakunnallinen tapahtumakalenteri on kaikkia maakunnan asukkaita, yrityksiä ja muita yhteisöjä palveleva tapahtumien ilmoituspaikka. Asukkaat, yritykset ja yhteisöt voivat syöttää omia tapahtumasisältöjään käyttäjilleen maksuttomaan palveluun ja näin tiedottaa toiminnoistaan ja tapahtumistaan.

 

 Tässä linkki Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteriin

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa Ilomantsin kunnan ottaneen käyttöön maakunnallisen tapahtumakalenterin helmikuussa 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Valtuutettu Antti Hiltunen
  2. Kunnanvaltuusto

 

 

Kunnanvaltuusto 22.03.2021 § 12  

66/00.02.01/2021  

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

 

Vuoden aikana valtuuston toimivaltaan kuuluvia aloitteita on tehty yksi eikä edellisvuodelta ole keskeneräisiä aloitteita.

 

Kunnanvaltuusto toteaa vuonna 2020 tehdyn valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Valtuutettu Antti Hiltunen