Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Varhaiskasvatuksen maksuperusteiden vahvistaminen 1.8.2021 alkaen

 

Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 17  

152/12.07.00.04/2021  

 

 

Valmistelija sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.

 varhaiskasvatuksen esimies Iiris Kyykallio, iiris.kyykallio@edu.ilomantsi.fi

 

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) muuttamisesta 5 §:n 2 ja 3 momentin sekä 8 §:n osalta on hyväksytty 17.12.2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja lisätä varhaiskasva-tuksen osallistumisastetta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2021 alkaen edelleen 288 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen kuukausimaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa.

 

Uudet tulorajat ovat seuraavat:

 

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja, euroa kuukaudessa

2

2798

3

3610

4

4099

5

4588

6

5075

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Varhaiskasvatuksen maksuista ja tulorajoista sekä päivähoidon varaamisen ja liukuman käytön ehdoista on tehty vanhemmille jaettava kooste. Koosteessa mainitut, Ilomantsin kunnassa päätettävät palvelutarpeen liukuman käytön ehdot ja kesäkauden laskutuksen periaatteet säilyvät ennallaan. 1.8.2020 voimaan tulleella varhaiskasvatuslain muutoksella on palautettu yhtäläinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, ja siksi subjektiivisen varhaiskasva-tuksen tuntimäärät ja laskutusprosentit poistetaan tarpeettomina.  

 

Esittelijä sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut edellä kuvatuin perustein 1.8.2021 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. varhaiskasvatuksen esimies Iiris Kyykallio

 2. toimistosihteeri Liisa Ikonen

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa