Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet 1.8.2021 alkaen

 

Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 18  

121/08.01.01.00/2021  

 

 

Valmistelija sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi

 osastosihteeri sivistys-, talous- ja hallinto-osastot Eija Laitila, eija.laitila@ilomantsi.fi.

 

Ilomantsin kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunnan yhtenä tehtävänä ovat kuljetuspalvelut. Yksi osa kuljetuspalveluista on varhaiskasvatus- ja koulukuljetukset. Hyvinvointilautakunta antaa ohjeet kuljetusten järjestämiseen.

 

Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä kuljetus, mikäli koulumatka ylittää 5 km tai oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Lakivelvoitteen lisäksi kunta voi halutessaan myöntää maksuttomia kuljetuksia harkintansa mukaan.

 

Lukion opiskelijoille kunnalla ei ole lakisääteistä kuljetusten järjestämisvelvoitetta.

 

Päätösehdotus  Hyvinvointilautakunta päättää antaa Ilomantsin varhaiskasvatuksen, Ilomantsin lukion ja Ilomantsin perusopetuksen kuljetuksiin seuraavat ohjeet alkaen 1.8.2021:

1. Oppilaiden kuljetuksissa käytetään pääasiassa linja-autoa. Muita kunnan ostamia ostoliikenteen palveluja käytetään silloin, kun alueella ei ole linja-autoreittejä ja/tai siihen on jokin erityinen syy, esimerkiksi oppilaan lääkärin- tai psykologinlausunto.

2.1. Jatkokyydit linja-autolta järjestetään perusopetuksen oppilaille seuraavasti:
- linja-autossa kuljettu matka enintään 20 km; jatkokyyti järjestetään mikäli matka linja-autolta kotiin on pitempi kuin 3,5 km
- linja-autossa kuljettu matka on pitempi kuin 20 km; jatkokyyti järjestetään mikäli matka linja-autolta kotiin on yli 2 km.

2.2. Pistokyydit taksilla tai jatkokyydit linja-autolta järjestetään lukion opiskelijoille seuraavasti:
- taksissa/linja-autossa kuljettu matka enintään 20 km; pistokyyti/jatkokyyti järjestetään mikäli pistokyydityksen pituus tai matka linja-autolta kotiin on pitempi kun 4 km
- taksissa/linja-autossa kuljettu matka on pitempi kuin 20 km; pistokyyti/jatkokyyti järjestetään mikäli pistokyydityksen pituus tai matka linja-autolta kotiin on yli 3 km.

3. Perusopetuksen oppilaiden maksuttomat koulukuljetukset haetaan Wilma-sovelluksessa sähköisellä hakemuksella. Kuljetustarpeen syy on perusteltava. Maksuttomat koulukuljetukset myönnetään seuraavin perustein:

Koulumatkan pituus on seuraava:
0 - 1 luokan oppilaat koulumatkan pituus on yli 2,5 km
2 - 4 luokan oppilaat koulumatkan pituus on yli 3,5 km
5 - 6 luokan oppilaat koulumatkan pituus on yli 4,0 km.

Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus:
Hakemukseen on liitettävä lääkärin-, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetustarpeen syy, perustelut ja mille ajalle kuljetusta suositellaan.

Koulumatkan vaarallisuus:
Koulukuljetuksen myöntäjä arvioi koulumatkan vaarallisuutta KOULULIITU-ohjelmistolla. Ohjelmisto arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella riskiluvun kuvaamaan tien vaarallisuutta.

Oppilas tarvitsee kuljetuksen terveydellisistä syistä:
Hakemukseen on liitettävä oppilaan lääkärin- tai psykologin lausunto.  Lausunnosta tulee ilmetä kuljetustarpeen syy, perustelut ja mille ajalle kuljetusta suositellaan. Jos lääkäri ei ota kantaa koulukuljetusasiaan, hyödynnetään terveydentilasta saatuja tietoja paikallisesti (rehtori/opettaja). Tietojen perusteella arvioidaan kuljetuksen tarve.

Petovaara:
Hakemukseen on liitettävä Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistyksen tai petohavaintoja ja petokantaa laskevien tahojen lausunto/lausunnot.

Muu syy:
Yksinään kuljettava sivutaival, jolloin otetaan huomioon sivutaipaleen pituus, lapsen ikä sekä kehitystaso. Päätöstä tehtäessä huomioidaan myös oppilaan rehtorin/opettajan näkökulma kuljetuksen tarpeellisuudesta.

4. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi tai esioppilaalle on myönnetty maksuton alle 5 kilometrin kyyditys, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tai esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Muilla kuin esiopetusta saavilla oppilailla ei ole oikeutta varhaiskasvatuskyydityksiin.

5. Koulukuljetus järjestetään lähikouluun, joka Ilomantsissa on Pogostan koulu. Mikäli perusopetuksen oppilas hakeutuu toisen kunnan alueella olevaan kouluun, kuljetusta ei järjestä eikä korvata. Kuljetuksia ei järjestetä vaikka oppilaalla olisi lausunto/suositus oppilaan sijoittamisesta muuhun kuin lähikouluun.

6. Mikäli ilomantsilainen oppilas on oikeutettu perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaalle on myönnetty maksuton alle 5 kilometrin koulukuljetus, kuljetus järjestetään vain siitä osoitteesta, joka on oppilaan väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka.

7. Mikäli vieraskuntalainen lastensuojelulain perusteella Ilomantsiin sijoitettu oppilas on oikeutettu perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaalle on myönnetty maksuton alle 5 kilometrin koulukuljetus, kuljetus järjestetään vain siitä osoitteesta, joka on oppilaan sijoituspaikan osoite. Muille vieraskuntalaisille peruskoulua Ilomantsissa käyville ei kyyditystä järjestetä eikä korvata.

8.1. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka on 5 - 10 km, kunta järjestää ja maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta.

8.2. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joita koskee oppivelvollisuuslaki 1214/2020 ja joiden koulumatka on 5 - 7 km, kunta järjestää ja maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta.

9.1. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka on vähintään 10 km, kunta järjestää ja maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen.

9.2. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joita koskee oppivelvollisuuslaki 1214/2020 ja joiden koulumatka on vähintään 7 km, kunta järjestää ja maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen.

10. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, jotka asuvat viikot oppilaitoksen oppilasasuntolassa tai käyttävät muutoin kyyditystä vain maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin, kunta järjestää ja maksaa yli 7 km koulukuljetuksen maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin. Kuljetus järjestetään myös arkipyhäviikoilla samalla tavoin.

11.1. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka on vähintään 10 km kunta järjestää ja maksaa koulukyydityksen yhdestä osoitteesta, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen ja mikäli suuntaan on olemassa olevaa joukkoliikennettä tai Ilomantsin kunnan kilpailuttamaa ostoliikennettä. Joukkoliikenteessä Ilomantsin kunta maksaa enintään 50 km yhdensuuntaisen matkalipun hinnan tai matkalipun hinnan ja saattoavustuksen huoltajalle väliltä koti - linja-auto - koti. Korvaus maksetaan tällöin enintään 50 km yhdensuuntaiselta matkalta mukaan lukien linja-automatka sekä huoltajan kuljettama matka. Ostoliikenteessä Ilomantsin kunta järjestää kyydityksen enintään 50 km:n matkalle Ilomantsin lukiosta.

11.2. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joita koskee oppivelvollisuuslaki 1214/2020 ja joiden koulumatka on vähintään 7 km kunta järjestää ja maksaa koulukyydityksen yhdestä osoitteesta, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen ja mikäli suuntaan on olemassa olevaa joukkoliikennettä tai Ilomantsin kunnan kilpailuttamaa ostoliikennettä. Joukkoliikenteessä Ilomantsin kunta maksaa enintään 50 km yhdensuuntaisen matkalipun hinnan tai matkalipun hinnan ja saattoavustuksen huoltajalle väliltä koti - linja-auto - koti. Korvaus maksetaan tällöin enintään 50 km yhdensuuntaiselta matkalta mukaan lukien linja-automatka sekä huoltajan kuljettama matka. Ostoliikenteessä Ilomantsin kunta järjestää kyydityksen enintään 50 km:n matkalle Ilomantsin lukiosta.

12. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, jotka asuvat viikot oppilaitoksen oppilasasuntolassa tai käyttävät muutoin kyyditystä vain maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin, kunta järjestää ja maksaa yli 7 km koulukuljetuksen maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin, mikäli suuntaan on olemassa olevaa joukkoliikennettä tai Ilomantsin kunnan kilpailuttamaa ostoliikennettä. Joukkoliikenteessä Ilomantsin kunta maksaa enintään 50 km yhdensuuntaisen matkalipun hinnan tai matkalipun hinnan ja saattoavustuksen huoltajalle väliltä koti - linja-auto - koti. Korvaus maksetaan tällöin enintään 50 km yhdensuuntaiselta matkalta mukaan lukien linja-automatka sekä huoltajan kuljettama matka. Ostoliikenteessä Ilomantsin kunta järjestää kyydityksen enintään 50 km:n matkalle Ilomantsin lukiosta.

13. Niin sanottuja välikyytejä järjestetään mahdollisimman vähän. Välikyytien tarpeellisuus on aina perusteltava.

14. Rehtoreiden on suunniteltava oppilaiden koululaiskuljetukset siten, että odotustunteja tulee mahdollisimman vähän. Mahdolliset odotustunnit on perusteltava.

15. Harkinnanvaraisia pimeän ajan koululaiskuljetuksia myönnetään ajalle 1.11. - 28.2.

16.  Koulujen tulee ottaa huomioon toiminnoissaan kunnan määrittämät liikenneturvallisuustyön painopisteet.

 

Esittelijä sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

1. Pogostan koulu

2. Ilomantsin lukio

3. Osastosihteeri Eija Laitila

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa