Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausuntopyyntö Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasosta 2021-2025

 

Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 20  

129/08.01.00.01/2021  

 

 

Valmistelija osastosihteeri sivistys-, talous- ja hallinto-osasto, eija.laitila@ilomantsi.fi.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti syyskuussa 2020 toimivalta-aluettaan koskevan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelyn vuosille 2021 - 2025.

 

Palvelutasotavoitteita työstettiin vuorovaikutteisesti hankkeen työryhmän sekä kolmen maakunnan kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistaminen työryhmän ja kuntien välillä tapahtui seuraavasti:

 

-          Kuntien joukkoliikenneyhteyshenkilöille suunnattu sähköinen kysely.

-          Maakuntakohtaiset työpajat (kuntien joukkoliikenteen edustajat mukana).

-          Kuntainfot maakunnittain/seutukunnittain

-          Kommenttipyynnöt kunnilta luonnosvaiheessa olevasta selvityksestä.

 

Vuorovaikutteisesti haettiin kunnilta näkemystä joukkoliikenteen palvelutasotavoitteisiin vaikuttavista asioista, nykyisen joukkoliikenteen tilasta sekä kehittämisehdotuksista vuosien 2021 - 2025 palvelutasotavoitteiden määrittelylle.

 

Palvelutasotavoitteiden taustatietoina on hyödynnetty mm. väestöä, työssäkäyntiä ja opiskelua koskevia tilasto- ja paikkatietoaineistoa, Vallu-liikennelupajärjestelmästä saatuja sopimus- ja laskentatietoja.

 

Edellisen kerran palvelutasotavoitteet määriteltiin vuosille 2018 - 2020. Palvelutasomäärittelyn avulla muodostetaan kokonaisnäkemys siitä, kuinka paljon ja minkä tasoista joukkoliikennettä ELY-keskuksen hallinnoimille yhteysväleille on tarkoituksenmukaista järjestää.

 

Palvelutasotavoitteiden määrittely on laadittu ELY-keskuksen ja kuntien taloudelliset resurssit huomioiden. Lähtökohtana palvelutasotavoitteiden määrittelyyn on nykyisen kaltainen rahoitustaso ja se, että kunnat osallistuvat jatkossakin ELY-keskuksen hankkiman liikenteen järjestämiskustannuksiin. Palvelutasotavoitteet muodostavat tavoitetason. Tavoitteet eivät muodosta subjektiivista oikeutta, eivätkä sido toimivaltaista viranomaista tarjoamaan alueensa joukkoliikenteen palveluja palvelutasomäärittelyjen mukaisesti.

 

Ilomantsi - Joensuu välisen joukkoliikenteen palvelutasoehdotukseksi Pohjois-Savon ELY-keskus ehdottaa palveutasoluokkaa VI (Talvi: arkisin 3 - 5 vuoroa/suunta/vrk (koulu-, opiskelu-, työmatka- ja/tai asiointiyhteys ja kesä: 1 - 2 vuoroa/suunta/vrk , lauantai- ja sunnuntaivuoroja 0-2 vuoroa/suunta/vrk). Palvelutasoehdotus on samaa luokkaa, kuin mikä yhteysvälillä on tällä hetkellä voimassa.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus pyyttää lausuntoa liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025.

Lausunto on pyydetty toimittaman 14.5.2021 mennessä. Lausunnon antamaiselle on pyydetty ja saatu jatkoaikaa 28.5.2021 saakka.

 

Esittelijä sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ehdotuksen palvelutasosta Ilomantsi - Joensuu väliseen joukkoliikenteeseen ajalle 2021-2025. Yhteysväli tulee kuulumaan palvelutasoluokkaan VI.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
  2. osastosihteeri sivistys-, talous- ja hallinto-osastot

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa