Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 82


 

 

Täyttölupa/oppisopimuskoulutus koulunkäynninohjaaja

 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 82  

165/01.01.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut yhtenäisen perusopetuksen rehtori Kaisu Saari, kaisu.saari@lomantsi.fi

 

Koulunkäynninohjaajien tarve yhtenäisessä perusopetuksessa on noin 19 ohjaajaa. Vakituisia ohjaajia on 16. Henkilökohtaista koulunkäynninohjaajan tukea tarvitsevia oppilaita on tällä hetkellä seitsemän. 

 

Koulunkäynninohjaajan tehtäväkuvaan kuuluu auttaa oppimisvaikeuksista kärsiviä sekä kehitys-, liikunta- ja aistivammaisia sekä autistisesti käyttäytyviä oppilaita oppimistapahtumassa sekä muussa toiminnassa, esimerkiksi pukeutumisessa ja ruokailussa. Koulunkäynninohjaajat osallistuvat oppilaan opetustilanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen, ja heidän työhönsä voi kuulua oppilaan hoitotoimia tai kuntouttamista fysio- tai puheterapeutin ohjeiden mukaan.  Koulunkäynninohjaajan on osattava järjestää ympäristö liikunnalle esteettömäksi sekä käyttää tarvittavia apuvälineitä ja korvaavia viestintämenetelmiä, kuten viittomakieltä ja kuvia. Tehtäviin kuuluu myös kyydityksistä huolehtiminen ja niiden valvominen.

 

Pogostan koulun koulunkäynninohjaajat toimivat koulupäivän lisäksi ohjaajina aamu- ja iltapäivätoiminnassa, joka toimii Pogostan alakoululla arkisin klo 6.45 - 17.00.  Osa lapsista tarvitsee henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tukea myös toiminnan aikana.

 

Koulunkäynninohjaajien työvuorosuunnittelussa on huomioitava riittävä tuki oppilaille koulupäivän aikana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

 

Oppilaiden laadukkaan opetuksen järjestämiseksi ja erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden säännöllisen tuen turvaamiseksi Pogostan koululla on tarve koulunkäynninohjaajalle, jolla on pätevyys toimia koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ohjaajana. Oppisopimuskoulutus antaa mahdollisuuden kouluttaa koulunkäynninohjaajan Pogostan koulun tarpeisiin.

 

Oppisopimuskoulutuksen kesto on noin kaksi vuotta, joten oppisopimuspaikan täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen täyttölupa. Sivistystoimi hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa työsopimussuhteisen koulunkäynninohjaajan paikan täyttämiseen oppisopimuskoulutuksena ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023. Kuluvan vuoden osalta palkkamääräraha katetaan sivistystoimen budjetista ilman talousarviomuutosta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan työsopimusuhteisen koulunkäynninohjaajan paikan täyttämiseen oppisopimuksena ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. sivistysjohtaja-lukion rehtori

 2. yhtenäisen perusopetuksen rehtori