Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 83


 

 

Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien sijaisten määrääminen

 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 83  

173/01.00.02/2021  

 

 

Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien sijaisten määräämisestä säädetään kulloinkin voimassa olevassa hallintosäännössä.

Kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisen, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen. Määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin. Kunnanhallitus määrää myös toimialajohtajien sijaiset lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Tavoitteena on palvelujen joustava järjestäminen viranhaltijoiden poissaolojen aikana. Tällä perusteella toimialajohtajien lyhytaikaiset sijaisuudet on tarkoituksenmukaista järjestää osastojen omien esimiesten hoitamina.

 

Esittelijä Asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan esittelyn pohjalta.

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että

1. kunnanjohtajan sijaisena toimii tekninen johtaja

2. hallintojohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja

3. sivistysjohtaja - lukion rehtorin sijaisena toimii yhtenäisen perusopetuksen rehtori

4. teknisen johtajan sijaisena toimii toimitilaesimies.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Kunnanjohtaja Marjut Ahokas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Intressijäävi. Pöytäkirjanpitäjänä pykälän osalta toimi Liisa Sorjonen.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. toimialajohtajat

 2. toimintayksiköiden esimiehet