Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 16.06.2021/Pykälä 48


Liite 1 KT23_16.6.2021
Liite 2 KT26_16.6.2021
Liite 3 KT32
Liite 4 KT29
Liite 5 KT90
Liite 6 KT21
Liite 7 KT20
Liite 8 KT10
Liite 9 KT11

 

 

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja tuloksen julkaiseminen

 

Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 48  

187/00.00.00.00/2021  

 

 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa kuntavaalien tuloksen keskiviikkona 16.6.2021 viimeistään klo 18.00 aloitettavassa kokouksessa. Tässä kokouksessa suoritetaan myös tarvittaessa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat.

 

Vaalilain 90 §:n mukaan, jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Kaikki tasatulokset on käsiteltävä. Arvonta suoritetaan vasta sitten, kun kunnan keskusvaalilautakunta on lopullisesti hyväksynyt äänimäärät ja vertausluvut.

 

 Keskusvaalilautakunta vahvistaa

 -  ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut

 -  mahdolliset arvontojen tulokset

 -  mitättömien äänien määrän ja

 -  äänten kokonaismäärän.

 

Pöytäkirjaan on merkittävä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä arvo, ammatti tai toimi.

 

Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle. Tämä tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta viipymättä tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi. 

 

 Lisäksi keskusvaalilautakunnan on viipymättä

-  julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältämä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi ja

-  annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi.

 

Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteiksi ainakin seuraavat tulosteet:

 -  Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista (KT 32)

 -  Ryhmittäin ehdokkaiden äänet (KT 29)

 -  Valitut ja varamiehet vertausluvuittain (KT 26)

 -  Mitättömät äänestysliput perusteittain (KT 90)

 -  Ehdokkaat vertausluvuittain (KT 23)

 -  Ehdokkaiden äänet, koko kunta (KT 21)

 -  Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain KT 20)

 -  Äänestysaktiivisuus kunnassa (KT 10) ja

 -  Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain (KT 11).

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää

1. vahvistaa kuntavaalien äänten kokonaismäärän siten, että hyväksyttyjä ääniä on yhteensä 2061 ääntä ja mitättömiä ääniä yhteensä 9 ääntä eli yhteensä 2070 ääntä. Kunnan äänestysprosentti on 49,1 %,

2. suorittaa tässä kokouksessa vaalilain 90 §:ssä tarkoitetut arvonnat,

3. vahvistaa kuntavaalien tuloksen, joka julkaistaan laittamalla tämä pöytäkirja valitusosoituksineen nähtäväksi 17.6.2021 lukien seitsemän päivän ajaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle,

4. liittää pöytäkirjan liitteiksi yllämainitut tulosteet (liitteet 1-9),

5. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle,

6. antaa luettelon valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnanvaltuustolle ja

7. tiedottaa tuloksesta myös kuulutuksella Pogostan Sanomissa.

 

Päätös Keskusvaalilautakunta

1. vahvisti kuntavaalien äänten kokonaismäärän siten, että hyväksyttyjä ääniä on yhteensä 2061 ääntä ja hylättyjä ääniä yhteensä 9 ääntä eli yhteensä 2070 ääntä.  Kunnan äänestysprosentti on 49,1 %,

2. arpoi ehdokkaiden, joilla on ryhmittymän sisällä sama äänimäärä, keskinäisen järjestyksen, joka on seuraava:

Hiltunen Antti KESK 61 ääntä
Kareinen Riitta KESK 61 ääntä

Puhakka Ville  KESK 48 ääntä
Hurskainen Marika KESK 48 ääntä

Piipponen Sirpa KESK 38 ääntä
Ikonen Antti                        KESK 38 ääntä

Hassinen Heidi KESK  23 ääntä
Urjanheimo Hannu KESK  23 ääntä
Maksimainen Minna KESK  23 ääntä
 
3. vahvistaa kuntavaalien tuloksen, joka julkaistaan laittamalla tämä pöytäkirja valitusosoituksineen nähtäväksi 17.6.2021 lukien seitsemän päivän ajaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle,

4. liittää pöytäkirjan liitteiksi yllä mainitut tulosteet (liitteet 1-9),

5. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle,

6. antaa luettelon valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnanvaltuustolle ja

7. tiedottaa tuloksesta myös kuulutuksella Pogostan Sanomissa.

 

 

 

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 1.  Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut

 2.  Kunnanvaltuusto

 3.  Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitaja